« 2Moj 22:7 2 Księga Mojżeszowa 22:8 2Moj 22:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPtajili się złodziej, pan domowy przywiedzion będzie k bogom, to jest k biskupom, a przysięże, iże nie ściągnął ręki swej na zboże bliznego swego
2.WUJEK.1923Jeźli nie wiedzą o złodzieju: pana domu stawią przed bogi, i przysięże, że nie ściągnął ręki na rzecz bliźniego swego.
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby nie był znaleziony złodziej, stawi się pan domu onego przed sędziów, i przysięże, że nie ściągnął ręki swojej na rzecz bliźniego swego.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli złodziej nie zostanie znaleziony, pan tego domu stawi się przed sędziami, by okazało się, czy nie wyciągnął ręki po własność swego bliźniego.
5.CYLKOW(22:7) Jeżeliby zaś wykrytym nie został złodziej, - to stawi się pan domu przed sędziów, z tém, że nie wyciągnął ręki swojej na własność bliźniego swego.
6.KRUSZYŃSKIJeśli złodziej się nie znajdzie, właściciel domu zbliży się do Boga, aby zaświadczyć, że nie położył ręki na majątku swego bliźniego.
7.MIESES(22:7) jeżeli zaś złodziej nie zostanie wykryty, przystąpi właściciel domu do sędziów [i przysięgnie], iż ręki nie wyciągnął swej na pracę bliźniego swego.
8.TYSIĄCL.WYD5(22:7) Jeśliby nie wykryto złodzieja, wówczas stawi się właściciel domu przed Bogiem [i przysięgnie], że nie wyciągnął ręki po dobro drugiego.
9.BRYTYJKAJeżeli zaś złodziej nie zostanie wykryty, stawi się pan domu przed Bogiem, by stwierdzić, że nie wyciągnął ręki swej po własność bliźniego swego.
10.POZNAŃSKA(22:7) Jeśli jednak złodzieja nie znajdą, właściciel tego domu ma przystąpić do Boga, [przysięgając] że nie wyciągnął ręki po cudzą własność.
11.WARSZ.PRASKAJeśli złodziej nie zostanie schwytany, to ten, który rzeczy przechowywał, stawi się przed obliczem Boga, aby uroczyście oświadczyć, że nie tknął własności swojego bliźniego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:7) Zaś jeśli złodziej nie został wykryty to pan domu stawi się w tej sprawie przed sędziów, że nie wyciągnął swojej ręki na własność swojego bliźniego.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak złodziej nie zostanie wykryty, pan domu stawi się przed Bogiem dla stwierdzenia, że to nie on wyciągnął rękę po własność bliźniego.