« 2Moj 34:9 2 Księga Mojżeszowa 34:10 2Moj 34:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOtpowiedział Pan: „Ja wejdę w ślub, ktory wszytcy uźrzą, uczynię znamię to, ktorego nigdy nie widali na ziemi ani w ktorem rodu, aby widział lud ten, ❬w❭ ktorego pośrzodku ty jeś, skutek boży groźny, jenże chcę uczynić.
2.WUJEK.1923I odpowiedział Pan: Ja postanowię przymierze: gdy wszyscy patrzać będą, cuda czynić będę, jakich nigdy nie widziano na ziemi i u żadnych narodów: aby ujrzał ten lud, w którego pośrodku jesteś, sprawę Pańską straszną, którą mam uczynić.
3.GDAŃSKA.1881Który odpowiedział: Oto, Ja postanowię przymierze; przed wszystkim ludem twoim czynić będę cuda, które nie były czynione po wszystkiej ziemi i we wszystkich narodziech; i obaczy wszystek lud, między którymeś ty, sprawę Pańską; bo straszne będzie to, co Ja uczynię z tobą.
4.GDAŃSKA.2017Odpowiedział: Oto ustanowię przymierze. Przed całym twoim ludem będę czynił cuda, jakie nie były dokonane na całej ziemi i w żadnym narodzie. I cały lud, wśród którego przebywasz, zobaczy dzieło PANA, gdyż straszne będzie to, co uczynię z tobą.
5.CYLKOWI rzekł: "Oto Ja zawieram przymierze: wobec wszystkiego ludu twojego zrządzę cuda, jakich nie było na całej ziemi i u żadnych narodów; i ujrzy cały lud, w pośród którego zostajesz, dzieło Wiekuistego, jak wspaniałém będzie to, co spełnię dla ciebie.
6.KRUSZYŃSKIRzekł Bóg: "Oto ja zawieram przymierze: wobec całego narodu twego uczynię cuda, jakie nie działy się w żadnym kraju, ani w żadnym narodzie; cały naród, który jest przy tobie, ujrzy dzieło Jahwy, bo straszne jest to, czego ja dokonam z tobą.
7.MIESESNato rzekł On: „Oto Ja zawrę Przymierze i wobec całego ludu twego będę dokonywał cudów, jakich nie było na całej ziemi, ani wśród narodów wszystkich; – cały zaś lud ten, wśród którego jesteś, będzie widział dzieło Wiekuistego, iż ono jest wspaniałem, – którego Ja dokonam dla ciebie.
8.TYSIĄCL.WYD5Pan odpowiedział: Oto Ja zawieram przymierze wobec całego ludu twego i uczynię cuda, jakich nie było na całej ziemi i u żadnych narodów; i ujrzy cały lud, wśród którego przebywasz, że dzieła Pana, które Ja uczynię z tobą, budzą trwogę.
9.BRYTYJKANa to On rzekł: Oto Ja zawrę przymierze. Wobec całego ludu czynić będę cuda, jakie się nie działy po całej ziemi i u żadnych narodów. Cały lud, wśród którego przebywasz, ujrzy dzieło Pana, gdyż straszne będzie to, co Ja z tobą uczynię.
10.POZNAŃSKAI odrzekł: - Oto więc Ja zawieram Przymierze! Wobec całego twego ludu sprawię cuda, jakich nie dokonano na całym świecie w żadnym narodzie. Wtedy cały ten lud, pośród którego ty się znajdujesz, ujrzy, że dzieło Jahwe jest groźne; to dzieło, którego dokonam za twoim pośrednictwem.
11.WARSZ.PRASKAI powiedział Jahwe: Postanowiłem zawrzeć z wami przymierze. Na oczach całego ludu dokonam cudów, które się nie zdarzyły dotąd nigdzie na ziemi i u żadnego narodu. Wszystkie sąsiednie ludy zobaczą, jak straszne jest to, czego Jahwe dokona wśród was.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Bóg powiedział: Oto Ja zawieram przymierze. Wobec całego Twojego ludu zrobię cuda, jakich nie było na całej ziemi oraz u żadnych narodów; zatem cały lud, pośród którego zostajesz, zobaczy dzieło WIEKUISTEGO; wspaniałe będzie to, co dla ciebie spełnię.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Pan oznajmił: Oto Ja zawieram przymierze. Wobec całego twojego ludu dokonam cudów, jakich nie dokonano ani na ziemi, ani wśród żadnego narodu. Cały lud, wśród którego przebywasz, ujrzy dzieło PANA, ponieważ to, co będę z nim czynił, napawać będzie lękiem.