« 2Moj 34:10 2 Księga Mojżeszowa 34:11 2Moj 34:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZachowasz wszytko, csożeśm dziś przykazał tobie, ja sam wyrzucę przed obliczym twym Amorejskiego a Kananejskiego, a Etejskiego, a Ferezejskiego, a Ewejskiego, a Jebuzejskiego.
2.WUJEK.1923Strzeżże wszystkiego, co tobie dziś rozkazuję: ja sam wyrzucę przed obliczem twojem Amorrejczyka, i Chananejczyka, i Hetejczyka, Pherezejczyka téż, i Hewejczyka, i Jebuzejczyka.
3.GDAŃSKA.1881Strzeżże tego, co Ja rozkazuję tobie: Oto, Ja wypędzę przed obliczem twojem Amorejczyka, i Chananejczyka, i Hetejczyka, i Ferezejczyka, i Hewejczyka, i Jebuzejczyka.
4.GDAŃSKA.2017Przestrzegaj tego, co dziś ci rozkazuję: Oto wypędzę sprzed twojego oblicza Amorytę, Kananejczyka, Chetytę, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę.
5.CYLKOWPrzestrzegaj tego, co Ja ci rozkazuję dzisiaj: oto Ja wypędzam przed tobą Emorejczyka, i Kanaanejczyka, i Chittejczyka, i Peryzejczyka, i Chiwitę i Jebusytę.
6.KRUSZYŃSKIUważaj na to, co ja dzisiaj ci rozkażę. Oto wypędzę z przed oblicza twego Amorejczyka, Kanaanejczyka, Hittytę, Ferezejczyka, Hewejczyka i Jebuzejczyka.
7.MIESESPrzestrzegaj tego, co Ja przykażę tobie dziś: „Oto Ja wypędzę przed tobą Emorejczyka, Kanaanejczyka, Chittejczyka, Perizzejczyka, Chiwwejczyka i Jebusejczyka.
8.TYSIĄCL.WYD5Przestrzegaj tego, co Ja dzisiaj tobie rozkazuję, a Ja wypędzę przed tobą Amorytę, Kananejczyka, Chittytę, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę.
9.BRYTYJKAPrzestrzegaj tego, co Ja dzisiaj nakazuję tobie. Oto Ja wypędzę przed tobą Amorejczyka, Kananejczyka, Chetejczyka, Peryzyjczyka, Chiwwijczyka i Jebuzejczyka.
10.POZNAŃSKAZachowaj więc to, co ci dziś polecę. Wypędzę przed tobą Amorytów, Kanaanitów, Chittytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebuzytów.
11.WARSZ.PRASKAZapamiętaj sobie dokładnie to, co ci dziś nakazuję. Oto Ja przepędzę [z twojej drogi] Amorytów, Kananejczyków, Chetytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebuzytów.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przestrzegaj tego, co Ja ci dzisiaj rozkazuję. Oto Ja wypędzam przed tobą Emorejczyka, Kanaanejczyka, Chittejczyka, Peryzejczyka, Chiwitę i Jebusytę.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzestrzegaj tego, co Ja ci dziś nakazuję, a oto Ja wypędzę przed tobą Amorytów, Kananejczyków, Chetytów, Peryzytów, Chiwitów i Jebuzytów.