« 2Moj 34:11 2 Księga Mojżeszowa 34:12 2Moj 34:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWaruj się, aby nigdy z przebywaczmi ziemie onej w przyjaźń nie wchadzał, bo by to tobie było na upadnienie,
2.WUJEK.1923Strzeż, abyś nigdy z obywatelmi ziemie onéj nie miał przyjacielstwa, któreby tobie było ku upadku:
3.GDAŃSKA.1881Strzeżże się, abyś snać nie stanowił przymierza z obywatelami ziemi onej, do której ty wnijdziesz, żebyć to nie było sidłem pośrodku ciebie.
4.GDAŃSKA.2017Strzeż się, abyś nie zawarł przymierza z obywatelami tej ziemi, do której wejdziesz, żeby to nie było sidłem pośród ciebie.
5.CYLKOWStrzeż się, żebyś nie zawierał przymierza z mieszkańcami tej ziemi, do której wejdziesz, - aby się nie stali matnią w pośród ciebie;
6.KRUSZYŃSKIWystrzegaj się, abyś nie zawierał przymierza z mieszkańcami ziemi, do której idziesz, aby nie były sidłem w pośrodku ciebie.
7.MIESESMiej się na baczności, ażebyś nie zawierał przymierza z mieszkańcem Kraju, do którego ty przybędziesz, ażeby nie stawał się sidłem pośród ciebie.
8.TYSIĄCL.WYD5Strzeż się zawierania przymierza z mieszkańcami kraju, do którego idziesz, aby mieszkając pośród was, nie stali się sidłem.
9.BRYTYJKAWystrzegaj się, byś nie zawierał przymierza z mieszkańcami ziemi, do której idziesz, by się nie stali dla ciebie pułapką.
10.POZNAŃSKANie waż się zawierać przymierza z mieszkańcami ziemi, do której wejdziesz, aby nie stali się sidłem wśród was.
11.WARSZ.PRASKAStrzeż się zawierania jakichkolwiek układów z mieszkańcami kraju, który masz wziąć w posiadanie. Mogliby bowiem przygotować w ten sposób jakąś zasadzkę na ciebie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Strzeż się, abyś nie zawierał przymierza z mieszkańcami tej ziemi, do której wejdziesz; by nie stali się matnią wśród ciebie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITStrzeż się, byś nie zawierał przymierza z mieszkańcami ziemi, do której wkroczysz. Inaczej mogliby oni stać się wśród was pułapką!