« 2Moj 34:15 2 Księga Mojżeszowa 34:16 2Moj 34:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPani żony s jich dziewek pojimaj synom twym, aby gdyżby ony snieczyściły, nie kazały nieczyś❬ci❭ć synom twym z bogi jich.
2.WUJEK.1923Ani żony z córek ich weźmiesz synom twoim, aby, gdy one będą cudzołożyć, nie przywiedli synów twoich ku cudzołóztwu z bogi swymi.
3.GDAŃSKA.1881I brałbyś z córek ich żony synom swym, i cudzołożyłyby córki ich z bogi swymi, a przywiodłyby syny twoje do wszeteczeństwa z bogi swymi.
4.GDAŃSKA.2017I nie brał spośród ich córek żony dla swych synów, a wtedy cudzołożyłyby ich córki ze swymi bogami i doprowadziłyby twoich synów do nierządu ze swymi bogami.
5.CYLKOWI weźmiesz z córek jego dla synów twoich, i przeniewierzać się będą córki jego ku bogom swoim, i przeniewierzą synów twoich ku bogom ich...
6.KRUSZYŃSKIbyś nie brał córek ich dla synów swoich, córki ich bowiem, idąc za bóstwami swemi, uprawiają prostytucję i mogą wciągnąć do prostytucji synów twoich z ich bóstwami.
7.MIESESbędziesz pojmował z córek jego [żony] dla synów twoich, córy zaś jego będą łamać wiarę z bożyszczami swemi i one będą przywodziły synów twoich do łamania wiary ze swojemi bożyszczami.
8.TYSIĄCL.WYD5A także nie możesz brać ich córek za żony dla swych synów, aby one, uprawiając nierząd z cudzymi bogami, nie przywiodły twoich synów do nierządu z bogami cudzymi.
9.BRYTYJKAI brać spośród ich córek żony dla synów twoich, a córki ich nierządem będą chwalić bogów swoich, i doprowadzić synów twoich do nierządnego chwalenia ich bogów.
10.POZNAŃSKABrałbyś też ich córki dla swoich synów. A gdyby ich córki cudzołożyły ze swymi bogami, nakłoniłyby i twoich synów do cudzołożenia ze swymi bogami.
11.WARSZ.PRASKAWreszcie mogłoby też dojść do tego, że zaczęlibyście brać ich córki za żony dla waszych synów, a one uprawiając nierząd ze swymi bogami, mogłyby nakłonić i waszych synów do uprawiania nierządu z ich bogami.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto weźmiesz z jego córek dla swoich synów i jego córki sprzeniewierzać się będą swoim bogom, i sprzeniewierzą twoich synów ku ich bogom...
13.EIB.BIBLIA.2016.LITMógłbyś wtedy brać ich córki swoim synom za żony. One zaś, popełniając nierząd przy czczeniu swoich bóstw, mogłyby w ten sam nierząd wciągnąć twoich synów!