« 2Moj 34:19 2 Księga Mojżeszowa 34:20 2Moj 34:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPirworodzone oślicze wypłacisz owcą, paknięli[by] wypłaty nie dasz za nie, zabito będzie. Pirworodzeńca synow twych wypłacisz ani się ukażesz w opatrzeniu mem prozen.
2.WUJEK.1923Pierworodne osłowe odkupisz owcą: a jeźli ani okupna za nie dasz, zabite będzie. Pierworodnego synów twych odkupisz: i nie ukażesz się przed oczyma memi próżny.
3.GDAŃSKA.1881Ale pierworodne oślę odkupisz owcą; a jeźlibyś go nie odkupił, złamiesz mu szyję. Każdego pierworodnego z synów twych odkupisz, i nie ukażą się przed twarz moję próżni.
4.GDAŃSKA.2017Ale pierworodne oślę odkupisz owcą, a jeśli go nie odkupisz, złamiesz mu kark. Odkupisz każdego pierworodnego z twych synów i nie pokażą się przede mną z pustymi rękami.
5.CYLKOWPierworodne zaś osła wykupisz jagnięciem; a jeżeli nie wykupisz, to złamiesz mu kark. Wszystkich pierworodnych synów twoich - wykupisz. A niech nie ukażą się przed obliczem Mojém z próżną ręką.
6.KRUSZYŃSKIPierworodnego osła odkupisz barankiem; jeśli nie odkupisz, złamiesz kark jego. Odkupisz każdego pierworodnego z pośród synów swoich; niech się nie ukazują przedemną z pustemi rękoma.
7.MIESESpierworodne zaś osła wykupuj owcą, a jeśli nie wykupisz go, zetniesz jemu kark; wszakże wszystkich pierworodnych synów swoich winieneś wykupić. Niech nikt nie ukazuje się przede Mną z próżną ręką.
8.TYSIĄCL.WYD5Pierworodnego zaś osła wykupisz głową owcy, a jeślibyś nie wykupił, złamiesz mu kark. Wykupisz też pierworodnego syna swego. Nie ukażecie się przede Mną z pustymi rękami.
9.BRYTYJKAPierworodne osła wykupisz jagnięciem, a jeśli go nie wykupisz, złamiesz mu kark. Każdego pierworodnego z synów twoich wykupisz i niech się nie pokazują przed obliczem moim z próżnymi rękoma.
10.POZNAŃSKAPierworodnego osła wymienisz na barana; jeżeli zaś nie wymienisz, masz mu skręcić kark. Każdego pierworodnego syna wykupisz. Nie wolno ukazywać się przede mną z pustymi rękoma.
11.WARSZ.PRASKAZa pierworodne oślątko złożysz okup w postaci jednego baranka. Gdybyś go nie wykupił, masz mu złamać kark. Złożysz też okup za każdego pierworodnego spośród twoich synów. I nie będziesz się pokazywał przed moim obliczem z pustymi rękami.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś pierworodne osła wykupisz jagnięciem; a jeżeli nie wykupisz to złamiesz mu kark. Wykupisz wszystkich twoich pierworodnych synów. I niech się nie ukażą przed Moim obliczem z pustą ręką.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPierworodnego osła wykupisz jagnięciem, a jeśli go nie wykupisz, to złamiesz mu kark. Wykupisz zaś każdego pierworodnego z twoich synów - i nie pokaże się przede Mną nikt z pustymi rękami.