« 2Moj 34:27 2 Księga Mojżeszowa 34:28 2Moj 34:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto był Mojżesz tam z Panem cztyrdzieści dni i cztyrdzieści nocy, chleba nie jadł ani wody pił, i popisał na ckach słowa ślubu ❬...❭ przykazania.
2.WUJEK.1923Był tedy tam z Panem czterdzieści dni, i czterdzieści nocy: chleba nie jadł i wody nie pił, i napisał na tablicach słów przymierza dziesięć.
3.GDAŃSKA.1881I był tam z Panem czterdzieści dni i czterdzieści nocy; chleba nie jadł, i wody nie pił; i napisał Pan na tablicach słowa przymierza, dziesięć słów.
4.GDAŃSKA.2017I był tam z PANEM czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jadł chleba i nie pił wody. I PAN napisał na tablicach słowa przymierza, dziesięć przykazań.
5.CYLKOWI przebył tam przy Wiekuistym czterdzieści dni i czterdzieści nocy, chleba nie jadł, i wody nie pił, i napisał na tablicach słowa przymierza, - dziesięcioro przykazań.
6.KRUSZYŃSKII pozostawał tam Mojżesz z Panem przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jadł chleba i wody nie pił. I napisał Bóg na tablicach słowa przymierza, dziesięć słów.
7.MIESESOn był tam u Wiekuistego przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy – nie jadł chleba, nie pił wody – i napisał na tablicach tych słowa Przymierza: – Dziesięcioro Przykazań.
8.TYSIĄCL.WYD5I był tam [Mojżesz] u Pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i nie jadł chleba, i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza - Dziesięć Słów.
9.BRYTYJKAI pozostał tam u Pana przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Nie jadł chleba i nie pił wody, i spisał na tablicach słowa przymierza, dziesięcioro słów.
10.POZNAŃSKAMojżesz pozostawał tam z Jahwe czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba i nie pijąc wody. A na tablicach wypisał słowa Przymierza - Dziesięć Słów.
11.WARSZ.PRASKAI pozostawał tam Mojżesz z Jahwe przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba i nie pijąc wody. I zapisał Jahwe na tablicach słowa przymierza. Słów było dziesięć.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Mojżesz przebył tam, przy WIEKUISTYM, czterdzieści dni i czterdzieści nocy; nie jadł chleba, nie pił wody, a Bóg napisał na tablicach słowa przymierza dziesięć przykazań.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz przebywał z PANEM na górze przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy. Nie jadł chleba ani nie pił wody i spisał na tablicach słowa przymierza - Dziesięć Przykazań.