« 2Moj 34:34 2 Księga Mojżeszowa 34:35 2Moj 35:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPKtorzy widzieli są lice Mojżeszowo wychodzącego być rogate, ale zakrywał opięć on lice swe, acz gdy mowił k nim.
2.WUJEK.1923Którzy widzieli twarz wychodzącego Mojżesza rogatą, ale on zasię zakrywał twarz swoję, jeźli kiedy do nich mówił.
3.GDAŃSKA.1881Widzieli tedy synowie Izraelscy twarz Mojżeszową, że się lśniła skóra twarzy Mojżeszowej; i kładł zaś Mojżesz zasłonę na twarz swoję, póki nie wszedł aby mówił z nim.
4.GDAŃSKA.2017I synowie Izraela patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra twarzy Mojżesza lśniła. I Mojżesz znowu kładł zasłonę na swoją twarz, póki nie wszedł, aby z nim rozmawiać.
5.CYLKOWI tak widzieli synowie Israela oblicze Mojżesza, że promieniała powierzchnia oblicza Mojżesza; i bywało kładł Mojżesz zasłonę na oblicze swoje, póki nie wszedł znowu, aby mówić z Nim.
6.KRUSZYŃSKISynowie Izraela widzieli twarz Mojżesza, że skóra na twarzy Mojżesza promieniowała, i Mojżesz zapuszczał zasłonę na swoją twarz, dopóki nie wchodził, aby mówić z Bogiem.
7.MIESESwidzieli Synowie Izraela oblicze Mojżesza, iż promieniała skóra oblicza Mojżesza, a Mojżesz przywracał zasłonę na oblicze swoje, dopóki nie wchodził [znowu], ażeby mówić z Nim.
8.TYSIĄCL.WYD5I wtedy to Izraelici mogli widzieć twarz Mojżesza, że promienieje skóra na twarzy Mojżesza. A Mojżesz znów nakładał zasłonę na twarz, póki nie wszedł na rozmowę z Nim.
9.BRYTYJKAA gdy synowie izraelscy patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra na twarzy Mojżesza promieniała, Mojżesz nakładał z powrotem zasłonę na swoją twarz, aż do czasu, gdy odchodził, by rozmawiać z nim.
10.POZNAŃSKAPonieważ Izraelici lękali się oblicza Mojżesza, gdyż skóra jego twarzy jaśniała, więc Mojżesz wkładał znowu zasłonę na swoją twarz aż do czasu, gdy szedł na rozmowę z Nim.
11.WARSZ.PRASKAA synowie Izraela, patrząc na Mojżesza, widzieli, jak promienieje blaskiem jego twarz. Wtedy Mojżesz znów zakrywał sobie twarz zasłoną do czasu ponownego udania się na rozmowę do Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak więc synowie Israela widzieli oblicze Mojżesza, że powierzchnia oblicza Mojżesza promieniała. Bywało też, że Mojżesz kładł zasłonę na swe oblicze, dopóki znowu nie wszedł, aby z Nim mówić.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITIzraelici widzieli promieniejącą twarz Mojżesza. Dlatego Mojżesz ponownie nakładał na twarz zasłonę - do czasu kolejnej rozmowy z Bogiem.