« 2Moj 34:4 2 Księga Mojżeszowa 34:5 2Moj 34:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż zstąpił Pan przez obłok, stał Mojżesz z nim, wzywaję jimię boże,
2.WUJEK.1923A gdy zstąpił Pan przez obłok, stanął Mojżesz z nim, wzywając imienia Pańskiego,
3.GDAŃSKA.1881I zstąpił Pan w obłoku, i stanął tam z nim, i zawołał imieniem Pan.
4.GDAŃSKA.2017I PAN zstąpił w obłoku, stanął tam z nim, i wypowiedział imię PANA.
5.CYLKOWI zstąpił Wiekuisty w obłoku, i stanął przy Nim tam, i wygłosił imię Wiekuistego:
6.KRUSZYŃSKIPan zstąpił w obłoku, a stanąwszy tam z nim, wygłosił imię Jahwe.
7.MIESESWtem zstąpił Wiekuisty w obłoku, zatrzymał się przy nim tam i wygłaszał Imię Wiekuistego.
8.TYSIĄCL.WYD5A Pan zstąpił w obłoku, i [Mojżesz] zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe.
9.BRYTYJKAI zstąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego.
10.POZNAŃSKAJahwe zstąpił w obłoku, a Mojżesz stanął tam przy Nim i wzywał Jahwe po imieniu.
11.WARSZ.PRASKAJahwe zstąpił w obłoku, zatrzymał się obok niego i wypowiedział swoje imię: Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I WIEKUISTY zszedł w obłoku, a Mojżesz stanął tam przy Nim, i wygłosił Imię WIEKUISTY.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy PAN zstąpił w obłoku. Oczekujący Go Mojżesz wezwał imienia PANA.