« Przys 19:15 Księga Przysłów 19:16 Przys 19:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto strzeże przykazania, strzeże dusze swojéj: lecz, kto zaniedbywa drogi swéj, umorzon będzie.
2.GDAŃSKA.1881Kto strzeże przykazania, strzeże duszy swojej; ale kto gardzi drogami swemi, zginie.
3.GDAŃSKA.2017Kto przestrzega przykazania, zachowuje swoją duszę, ale kto gardzi swymi drogami, zginie.
4.KRAMSTUCKKto przestrzega przykazania, zachowuje swoję duszę; kto nieuważny na swoje drogi, ten zginie.
5.CYLKOWKto przykazanie zachowuje, zachowuje życie swoje; ale kto na drogi swe nie zważa, zginie.
6.TYSIĄCL.WYD5Strzec nakazu [Pana] to strzec swego życia, kto gardzi Jego drogami, umrze.
7.BRYTYJKAKto przestrzega przykazania, zachowuje swoje życie, lecz kto nie zważa na swoje drogi, umrze.
8.POZNAŃSKAKto strzeże przykazania, zachowuje życie, ale kto gardzi słowem [napomnienia], umiera.
9.WARSZ.PRASKAKto strzeże przykazań, zachowa życie, kto dróg Bożych nie strzeże, naraża się na zgubę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto zachowuje przykazanie – zachowuje swe życie; a kto nie zwraca uwagi na swoje drogi – zginie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto przestrzega przykazań, strzeże własnej duszy; kto postępuje haniebnie, ten zginie.