« Przys 19:18 Księga Przysłów 19:19 Przys 19:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto niecierpliwy jest, szkodę popadnie: a gdy wydrze, drugie przyda.
2.GDAŃSKA.1881Wielki gniew okazuj, kiedy odpuszczasz karanie, grożąc mu, ponieważ odpuszczasz, że potem srożej karać będziesz.
3.GDAŃSKA.2017Człowiek wielkiego gniewu poniesie karę, a jeśli go uwolnisz, znowu będziesz musiał to zrobić.
4.KRAMSTUCKW wielkim gniewie, znieś karę; ale ocalaj, i to często.
5.CYLKOWKto się wszakże gniewem unosi, musi karę odpuścić, bo zamiast ocalić jeszcze go gorszym uczynisz.
6.TYSIĄCL.WYD5Kto w gniewie straszliwy, niech grzywnę płaci, bo chcąc wyrwać, jeszcze [go] wzmożesz.
7.BRYTYJKAKto wybucha wielkim gniewem, płaci grzywnę, a jeśli go zachowa, musi ją powtórzyć.
8.POZNAŃSKACzłowiek gwałtowny naraża się na karę, bo nawet gdy się go oszczędza - rośnie jego gniew.
9.WARSZ.PRASKAZa każdy wybuch złości trzeba pokutować, jeśli się oszczędza złośnika, powiększa się jego karę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto się unosi gniewem – musi odpuścić karę; bo zamiast ocalić, uczynisz go jeszcze gorszym.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWybuch gniewu zasługuje na karę, jeśli jej zaniechasz, potem ją powiększysz.