« Przys 19:26 Księga Przysłów 19:27 Przys 19:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie przestawaj, synu, słuchać nauki, a umiéj słowa umiejętności.
2.GDAŃSKA.1881Synu mój! przestań słuchać nauki, któraby cię odwodziła od mów rozumnych.
3.GDAŃSKA.2017Synu mój, przestań słuchać pouczeń, które cię odwodzą od słów rozumnych.
4.KRAMSTUCKZaniechaj, mój synu, słuchania takich przestróg, które chcą odwieść od słów wiedzy.
5.CYLKOWZaniechaj, synu mój, słuchać nauk takich, które chcą odwieźć od przestróg rozumnych.
6.TYSIĄCL.WYD5Zaprzestań, synu, słuchając karcenia, błądzić bez słów wiedzy.
7.BRYTYJKASynu mój, gdy zaprzestaniesz słuchać napomnień, oddalisz się od słów mądrości.
8.POZNAŃSKAJeśli przestaniesz, synu mój, słuchać upomnienia, odejdziesz od słów rozsądku.
9.WARSZ.PRASKAJeśli nie będziesz napomnień słuchał, mój synu, to nie usłyszysz słów roztropności.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mój synu, nie słuchaj takich nauk, które chcą odwieść od rozumnych przestróg.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli przestaniesz słuchać pouczeń, mój synu, wydłużysz sobie drogę do poznania.