« Przys 19:5 Księga Przysłów 19:6 Przys 19:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wiele tych, którzy czczą osobę możnego, i są przyjaciółmi dary dającego.
2.GDAŃSKA.1881Wielu się ich uniża przed księciem, a każdy jest przyjacielem mężowi szczodremu.
3.GDAŃSKA.2017Wielu uprasza o przychylność dostojnika i każdy jest przyjacielem człowieka hojnego.
4.KRAMSTUCKWielu oddaje cześć wspaniałomyślnemu, każdy jest przyjacielem hojnego człowieka.
5.CYLKOWWielu błaga oblicze hojnego, a każdy jest przyjacielem męża szczodrobliwego.
6.TYSIĄCL.WYD5Wielu schlebia możnemu, każdy jest bliski szczodremu.
7.BRYTYJKAWielu schlebia możnemu i każdy jest przyjacielem męża szczodrego.
8.POZNAŃSKAWielu schlebia możnemu i każdy jest przyjacielem szczodrego.
9.WARSZ.PRASKABogaczowi wielu mówi pochlebstwa, każdy chce być przyjacielem rozdającego podarki.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wielu głaszcze oblicze hojnego i każdy jest przyjacielem szczodrobliwego męża.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWielu szuka przychylności ludzi hojnych i każdy jest przyjacielem szczodrego.