« Iza 10:9 Księga Izajasza 10:10 Iza 10:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jako nalazła ręka moja królestwa bałwańskie, tak i bałwany ich z Jeruzalem i z Samaryi.
2.GDAŃSKA.1881Jako ręka moja znalazła królestwa bałwańskie, chociaż bałwany ich większe były, niż w Jeruzalemie i w Samaryi.
3.GDAŃSKA.2017Jak moja ręka dosięgła królestw bożków, chociaż ich bożki przewyższały te w Jerozolimie i Samarii;
4.CYLKOWJak dosięgła ręka moja królestw bałwanów, których posągi liczniejsze były niż Jeruszalaimu i Szomronu;
5.TYSIĄCL.WYD5Jak moja ręka dosięgła królestw bożków, których posągi liczniejsze były niż w Jeruzalem i w Samarii,
6.BRYTYJKAJak moja ręka dosięgła państw bożków, których posągi były liczniejsze niż jeruzalemskie i samaryjskie,
7.POZNAŃSKAJak moja dłoń dosięgła państw bożków - choć miały więcej posągów niż Jeruzalem i Samaria -
8.WARSZ.PRASKARęka moja dosięgła królestwa idolów, bogatszych w posągi niż Jeruzalem i Samaria.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Moja ręka dosięgła królestw bałwanów, których posągi były liczniejsze niż Jeruszalaimu i Szomronu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITMoja ręka dosięgła tych państw. Ujęła też ich bożki, choć ich posągi były okazalsze niż te z Jerozolimy i Samarii.