« Iza 10:12 Księga Izajasza 10:13 Iza 10:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Albowiem rzekł: Mocą ręki mojéj uczyniłem i mądrością moją wyrozumiałem: i odjąłem granice narodom i złupiłem książęta ich i stargnąłem jako mocny wysoko siedzące.
2.GDAŃSKA.1881Bo rzecze: W mocy ręki mojej uczyniłem to, i w mądrości mojej; bom był mądry, i odjąłem granice narodów, a skarby ich zabrałem, i wytraciłem obywateli jako mocarz.
3.GDAŃSKA.2017Mówi bowiem: Dokonałem tego mocą swojej ręki i własną mądrością, bo jestem mądry. Zniosłem granice narodów, zabrałem ich skarby i powaliłem mieszkańców jak mocarz.
4.CYLKOWBo mniema: Siłą ręki mojej dokonałem tego i mądrością moją, bom rozumny; znosiłem granice narodów, a skarby ich zabierałem, i strącałem jako mocarz panujących;
5.TYSIĄCL.WYD5Powiedział bowiem: Działałem siłą mej ręki i własnym sprytem, bo jestem rozumny. Przesunąłem granice narodów i rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem, jak mocarz.
6.BRYTYJKARzekł bowiem: Uczyniłem to mocą swojej ręki i dzięki swojej mądrości, gdyż jestem rozumny; zniosłem granice ludów i zrabowałem ich skarby, i jak mocarz strąciłem siedzących na tronie.
7.POZNAŃSKAMówił on bowiem: - Jam tego dokonał potęgą swej ręki i własną mądrością, bo jestem rozumny! Poprzesuwałem granice narodów i zagarnąłem ich skarby, a siedzących na tronie strąciłem jak olbrzym!
8.WARSZ.PRASKAPowiedział bowiem tak: Działałem siłą mojego ramienia i moją przebiegłością, gdyż mądry jestem. Odsunąłem dalej granice ludów, złupiłem wszystkie ich skarbce a mieszkańców w proch obróciłem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż uważa: Dokonałem tego siłą mojej ręki oraz moją mądrością, bowiem jestem rozumny; znosiłem granice narodów, zabierałem ich skarby oraz strącałem panujących jak mocarz.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ powiedział: Uczyniłem to mocą mojej ręki, dzięki mojej mądrości, gdyż jestem rozumny. Zniosłem granice ludów, splądrowałem ich skarbce, powaliłem niczym mocarz ich mieszkańców!