« Iza 10:16 Księga Izajasza 10:17 Iza 10:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie światłość Izraelowa w ogniu, a Święty jego w płomieniu: i będzie spalono i pożarto ciernie jego i tarnie dnia jednego.
2.GDAŃSKA.1881Bo Światłość Izraelowa będzie ogniem, a Święty jego płomieniem, który spali i pożre ciernie jego i oset jego dnia jednego.
3.GDAŃSKA.2017A Światłość Izraela będzie ogniem, a jego Święty – płomieniem, który spali i strawi jego ciernie i osty w jednym dniu.
4.CYLKOWI stanie się światło Israela ogniem, a Święty jego płomieniem, i podpali i pochłonie głogi i ciernie jego w jednym dniu.
5.TYSIĄCL.WYD5Światłość Izraela stanie się ogniem, a Święty jego - płomieniem, który pożre i pochłonie jego ciernie i jego głogi w jednym dniu,
6.BRYTYJKAI światłość Izraela stanie się ogniem, a jego Święty płomieniem, który w jednym dniu spali i pochłonie jego ciernie i oset.
7.POZNAŃSKAOgniem się stanie Światłość Izraela a jego [Bóg] Święty - płomieniem, który dnia jednego spali i strawi jego osty i ciernie.
8.WARSZ.PRASKAŚwiatłość Izraela zamieni się w ogień a jego Święty stanie się płomieniem, który ogarnia i trawi wszelkie ciernie i wszystkie chwasty w ciągu dnia jednego,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Światło Israela stanie się ogniem, a jego Święty płomieniem; w jednym dniu podpali oraz pochłonie jego głogi i ciernie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITŚwiatło Izraela będzie ogniem, a jego Święty płomieniem; doszczętnie pochłonie jego ciernie i oset - uczyni to w jednym dniu.