« Iza 10:1 Księga Izajasza 10:2 Iza 10:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aby ucisnęli na sądzie ubogie, i gwałt uczynili sprawie poniżonych ludu mego: aby były wdowy łupem ich, a sieroty aby odzierali.
2.GDAŃSKA.1881Aby odpychali ubogiego od sądu, a wydzierali sprawiedliwość ubogich ludu mego; aby wdowy były korzyścią ich, a sierotki łupem ich.
3.GDAŃSKA.2017Aby odepchnąć ubogiego od sądu i pozbawić sprawiedliwości ubogich mego ludu, aby wdowy stały się ich łupem i aby mogli ograbiać sieroty.
4.CYLKOWAby usunąć od prawa biednych, a wydrzeć sprawiedliwość uciśnionym narodu Mojego, aby były wdowy łupem ich, aby mogli sieroty obdzierać.
5.TYSIĄCL.WYD5aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości i wyzuć z prawa biednych mego ludu; by wdowy uczynić swoim łupem i by móc ograbiać sieroty!
6.BRYTYJKAAby odepchnąć nędzarzy od sądu i pozbawić sprawiedliwości ubogich mojego ludu, aby wdowy stały się ich łupem i aby mogli obdzierać sieroty.
7.POZNAŃSKAby uchylać się od obrony nędzarzy i pozbawiać prawa biedotę ludu mojego, by wdowy czynić swym łupem, by mienie zabierać sierotom!
8.WARSZ.PRASKABiada tym co uciśnionych nie bronią i pozbawiają praw ubogich mego ludu a wdowy – czynią swoim łupem i ograbiają sieroty.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By usunąć od biednych prawa i wydrzeć sprawiedliwość uciśnionym Mojego narodu; aby wdowy były ich łupem i by mogli obdzierać sieroty.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITaby odepchnąć biednych od sądów i uniemożliwić dochodzenie słusznych praw ubogim mojego ludu, tak by wdowy stawały się ich łupem i by można było ograbić sieroty.