« 2Sam 21:7 2 Księga Samuela 21:8 2Sam 21:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak wziął król dwu synów Resphy, córki Aja, które urodziła Saulowi, Armoni i Miphibosetha, i piąci synów Michol, córki Saulowéj, które była urodziła Hadryelowi, synowi Bersellai, który był z Molata.
2.GDAŃSKA.1881Ale wziął król dwóch synów Resfy, córki Ai, które porodziła Saulowi, Armoniego i Mefiboseta, i pięciu synów Micholi, córki Saulowej, które porodziła Adryjelowi, synowi Barsyla Meholatyckiego,
3.GDAŃSKA.2017Ale król wziął dwóch synów Rispy, córki Aji, których urodziła Saulowi, Armoniego i Mefiboszeta, i pięciu synów siostry Mikal, córki Saula, których urodziła Adrielowi, synowi Barzillaja z Mecholi;
4.CYLKOWAle ujął król dwóch synów Rycpy, córki Aji, których była urodziła Saulowi, Armoniego i Mefiboseta, i pięciu synów Michali, córki Saula, których urodziła była Adrielowi, synowi Barzylaja z Mecholi.
5.KRUSZYŃSKIKról wziął dwóch synów Rycpy, córki Aji, która urodziła Saulowi Armoniego i Mefiboszetha i i pięciu synów Mikhal, córki Saula, która urodziła Adrielowi, synowi Barzylaja Meholatczyka,
6.TYSIĄCL.WYD5Król wziął dwóch synów Rispy, córki Ajji, których zrodziła Saulowi: Armoniego, Meribbaala, pięciu synów Merab, córki Saula, których zrodziła Adrielowi, synowi Barzillaja z Mecholi.
7.BRYTYJKAKazał więc król pojmać dwóch synów Rispy, córki Ajji, których urodziła Saulowi, mianowicie Armoniego i Mefiboszeta, i pięciu synów Mikal, córki Saulowej, których urodziła ona Adrielowi, synowi Barzillaja z Mecholi,
8.POZNAŃSKAWziął natomiast król dwóch synów Ricpy, córki Ajji, których ta urodziła Saulowi: Armoniego i Meribbaala, oraz pięciu synów Merab, córki Saula, których urodziła Adrielowi, synowi Barzillaja z Mecholi,
9.WARSZ.PRASKANatomiast wziął król Armoniego i Meribaala, czyli dwóch synów zrodzonych Saulowi przez Rispę, córkę Ajji, oraz pięciu synów, których Merab, córka Saula, zrodziła dla Adriela, syna Barzillaja z Mecholi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale król ujął dwóch synów Rycpy, córki Aji, których urodziła Saulowi: Armoniego i Mefiboseta, oraz pięciu synów Michali, córki Saula, których urodziła Adrielowi, synowi Barzylaja z Mecholi.
11.EIB.BIBLIA.2016Wziął natomiast Armoniego i Mefiboszeta, dwóch synów Rispy, córki Aji, których urodziła ona Saulowi, oraz pięciu synów Merab, córki Saula, których urodziła ona Adrielowi, synowi Barzilaja z Mecholi.