« Mar 9:50 Ewangelia Marka 10:1 Mar 10:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Zonąd wstawszy przyszedł do granic Judskich przez zza Jordanie, i zeszły się zaś k niemu tłumy, i jako zwykł był, zaś je uczył.
2.WUJEK.1923A ztamtąd wstawszy, przyszedł na granice Żydowskiéj ziemie za Jordanem, i zeszły się zaś do niego rzesze, i uczył je zasię, jako był zwykł.
3.RAKOW.NTI stamtąd wstawszy, przychodzi w granice Judskie po onej stronie Jordanu; i zchodzą się zaś tłumy do niego; i, jako był zwykł, zaś je uczył.
4.GDAŃSKA.1881A wstawszy stamtąd, przyszedł do granic Judzkich przez krainę za Jordanem leżącą; i zszedł się zaś do niego lud, i uczył je zaś jako miał zwyczaj.
5.GDAŃSKA.2017Potem wyruszył stamtąd i przyszedł w granice Judei przez krainę leżącą za Jordanem; i ponownie zeszli się do niego ludzie, i znowu ich nauczał, jak miał w zwyczaju.
6.SZCZEPAŃSKIA stamtąd wyszedłszy, udaje się ku kresom Judei, <przez> Zajordanie. I znów schodzą się do Niego rzesze, a On je znowu naucza, według swego zwyczaju.
7.GRZYM1936A postawszy, odszedł stamtąd, udając się w okolice ziemi żydowskiej za Jordan; ale i tam lud zgromadził się przy nim, a on według zwyczaju głosił swoją naukę.
8.DĄBR.WUL.1973A powstawszy przyszedł stamtąd w granice Judei przez Zajordanię i zebrała się znowu wokół niego rzesza, a on według swego zwyczaju pouczał ich.
9.DĄBR.GR.1961A powstawszy, wyrusza stamtąd w granice Judei i do Zajordania. I znowu zbierają się wokół niego rzesze. A on według swego zwyczaju pouczał ich.
10.TYSIĄCL.WYD5Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju.
11.BRYTYJKAI wstał, i udał się stamtąd w granice Judei oraz na drugą stronę Jordanu; i znowu schodziły się rzesze do niego, a On je znowu nauczał, jak to miał w zwyczaju.
12.POZNAŃSKAStamtąd idzie w okolicę Judei i na drugą stronę Jordanu. I znowu szły do Niego tłumy, i znowu je nauczał jak zwykle.
13.WARSZ.PRASKAA potem wyruszywszy stamtąd przybył w granice Judei do okolic położonych za Jordanem. Rzesze ludzi znów ściągały ku Niemu, a On, jak to miał w zwyczaju, nauczał ich.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy wstał, dotarł stamtąd do granic Judei, wzdłuż drugiej strony Jordanu. I znowu zeszły się do niego tłumy, i jak zwykł, znowu ich nauczał.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy stamtąd wyruszył, przyszedł w granice Judei i Zajordania. I znów schodziły się do Niego tłumy, a On - jak to było w Jego zwyczaju - znów je uczył.
16.TOR.NOWE.PRZ.I oddalił się stamtąd, przyszedł w granice Judei na drugą stronę Jordanu; i ponownie zszedł się do Niego lud, i jak miał w zwyczaju, ponownie ich nauczał.