« Mar 10:10 Ewangelia Marka 10:11 Mar 10:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im, ktokolwiek opuszcza żonę swą a pojmuje iną, cudzołoży przeciw niej.
2.WUJEK.1923I rzekł im: Ktobykolwiek opuścił żonę swą, a pojąłby inną, cudzołóztwa się dopuszcza przeciwko jéj.
3.RAKOW.NTI mówi im: Ktobykolwiek opuścił żonę swą, a pojąłby inną, cudzołoży przeciw niej.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł im: Ktobykolwiek opuścił żonę swą, a pojąłby inną, cudzołoży przeciwko niej;
5.GDAŃSKA.2017I powiedział im: Kto oddala swą żonę i żeni się z inną, cudzołoży wobec niej.
6.SZCZEPAŃSKIA On im rzecze: Ktoby oddalił żonę swoją i pojął inną, cudzołoży z nią.
7.GRZYM1936I rzekł im: Kto rozchodzi się z żoną i żeni się z drugą, cudzołoży z nią.
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: Ktokolwiek oddaliłby żonę swoją, a pojąłby inną, dopuszcza się przeciwko niej cudzołóstwa.
9.DĄBR.GR.1961I rzekł im: Ktokolwiek oddaliłby żonę swoją, a pojąłby inną, dopuszcza się przeciw niej cudzołóstwa.
10.TYSIĄCL.WYD5Powiedział im: Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo.
11.BRYTYJKAI rzekł im: Ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo.
12.POZNAŃSKAI mówi im: - Kto rozwiedzie się z żoną i ożeni się z inną, popłenia cudzołóstwo.
13.WARSZ.PRASKAI odpowiedział im: Ktokolwiek oddaliłby swoją żonę, a pojąłby inną, dopuszcza się względem niej cudzołóstwa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc im mówi: Kto by oddalił swoją żonę, a posiadł inną cudzołoży przeciwko niej.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas im powiedział: Kto rozwodzi się z żoną i poślubia inną, cudzołoży względem niej.
16.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział im: Kto oddali swoją żonę i pojmie inną, cudzołoży względem niej;