« Mar 10:23 Ewangelia Marka 10:24 Mar 10:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Uczniowie lepak ulękli się dla tych słów jego. A Jezus zasię odpowiedając rzekł im: Dzieci jako trudno jest ufającym w pieniądzoch do królestwa Bożego wniść.
2.WUJEK.1923A uczniowie się zdumieli na słowa jego. Lecz Jezus zasię odpowiedziawszy, rzekł im: Dziatki! jakoż jest trudno tym, co w pieniądzach ufają, wniść do królestwa Bożego.
3.RAKOW.NTA uczniowie się zdumieli nad oną mową jego; A Jezus zasię odpowiedziawszy mówi im: Dziatki, jako trudno jest tym którzy udufali w pieniądzach, do onego Królestwa Bożego wniść.
4.GDAŃSKA.1881Tedy uczniowie zdumieli się nad temi słowami jego. Lecz Jezus zaś odpowiadając, rzekł im: Dziatki! jakoż jest trudno tym, co ufają w bogactwach, wnijść do królestwa Bożego.
5.GDAŃSKA.2017I uczniowie zdumieli się jego słowami. Lecz Jezus znowu powiedział: Dzieci, jakże trudno jest tym, którzy ufają bogactwom, wejść do królestwa Bożego!
6.SZCZEPAŃSKIA uczniowie osłupieli na słowa Jego. Jezus tedy ponownie odezwał się i rzekł do nich: Synaczkowie, jakże trudno wejść do królestwa Bożego {tym, którzy swą nadzieję pokładają w pieniądzach}!
7.GRZYM1936Słowa, te przygnębiły uczniów. Ale Jezus mówił dalej: Dzieci moje, bardzo ciężko jest tym, co w bogactwa wierzą wejść do królestwa Bożego!
8.DĄBR.WUL.1973Uczniowie zaś zdumieli się słowami jego. Lecz Jezus znowu odpowiadając rzekł im: Synaczkowie, jakże trudno jest tym, którzy nadzieję swą pokładają w bogactwach, wnijść do Królestwa Bożego.
9.DĄBR.GR.1961Uczniowie zaś zdumieli się słowami jego. Lecz Jezus znowu odpowiadając rzekł im: Synowie, jakże trudno jest tym, którzy nadzieję swą pokładają w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego.
10.TYSIĄCL.WYD5Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego <tym, którzy w dostatkach pokładają ufność>.
11.BRYTYJKAA uczniowie dziwili się słowom jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego!
12.POZNAŃSKAUczniowie dziwili się Jego słowom, a Jezus ponownie mówi do nich: - Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego!
13.WARSZ.PRASKAA gdy uczniowie dziwili się Jego słowom, wtedy Jezus odpowiadając rzekł do nich po raz drugi: Dzieci, jakże trudno jest wejść do królestwa Bożego tym, którzy całą nadzieję złożyli w pieniądzach.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś uczniowie zdumieli się na jego słowa. Ale Jezus znowu odpowiadając, mówi im: Dzieci, jak trudno jest tym, co polegają na bogactwach wejść do Królestwa Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSłowa te wprawiły uczniów w zdziwienie. Lecz Jezus stwierdził raz jeszcze: Dzieci, jak trudno jest wejść do Królestwa Bożego!
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz uczniowie byli zdumieni z powodu Jego słów. A Jezus, ponownie w odpowiedzi, rzekł im: Dzieci, jak trudno tym, co pokładają ufność w bogactwie, wejść do Królestwa Bożego.