« Mar 10:39 Ewangelia Marka 10:40 Mar 10:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz siedzieć po prawicy mej i po lewicy mej, nie jest moja (rzecz) dawać, ale którym nagotowano.
2.WUJEK.1923Ale siedzieć po prawicy mojéj, albo po lewicy, nie moja rzecz dać wam; ale którym jest nagotowano.
3.RAKOW.NTAle siedzieć po prawicy mojej i po lewicy mojej, nie moja jest dawać; ale którym jest nagotowano.
4.GDAŃSKA.1881Ale siedzieć po prawicy mojej albo po lewicy mojej, nie moja rzecz jest dać; ale będzie dano tym, którym zgotowano.
5.GDAŃSKA.2017Nie do mnie jednak należy danie miejsca po mojej prawej albo lewej stronie, ale będzie dane tym, którym zostało przygotowane.
6.SZCZEPAŃSKICo zaś do siedzenia po prawicy mej lub po lewicy, nie jest to moją rzeczą dać (wam), lecz którym zgotowano.
7.GRZYM1936ale siedzieć po prawicy mojej czy po lewicy, nie moja rzecz dawać wam; to do tych należy, którym zgotowane jest.
8.DĄBR.WUL.1973ale zasiadać po prawicy mojej albo po lewicy nie moją rzeczą dać wam, lecz którym jest zgotowane.
9.DĄBR.GR.1961ale zasiadać po prawicy mojej albo po lewicy, nie moją rzeczą dać wam, lecz którym jest zgotowane.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane.
11.BRYTYJKAAle sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz; przypadnie to tym, którym zostało zgotowane.
12.POZNAŃSKANie do Mnie jednak należy sprawić, abyście siedzieli po mojej prawej stronie albo po lewej. Te miejsca należą do tych, dla których zostały przygotowane.
13.WARSZ.PRASKAlecz co do miejsca po mojej prawej lub po lewej stronie, to nie jest moją rzeczą dać je wam. Dostaną je ci, dla których jest przygotowane.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale usiąść po mojej prawej, albo po mojej lewej stronie, nie jest moim własnym zamysłem wam dać, ale wezmą to ci, którym to jest przygotowane.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITjednak zapewnienie wam miejsca po mojej prawej lub po lewej stronie nie jest moją rzeczą. Otrzymają je ci, dla których zostało ono przygotowane.
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz nie moją sprawą jest dać wam usiąść po mojej prawej stronie i po mojej lewej stronie; lecz będzie to dane tym, dla których jest to przygotowane.