« Mar 10:42 Ewangelia Marka 10:43 Mar 10:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz nie tak będzie między wami, ale kto zachce być wielkim między wami, niech będzie sługą waszym.
2.WUJEK.1923Lecz nie tak jest między wami; ale ktobykolwiek chciał być większym, będzie sługą waszym.
3.RAKOW.NTLecz nie tak będzie między wami; ale ktobykolwiek chciał być wielkim między wami, będzie waszym sługą;
4.GDAŃSKA.1881Lecz nie tak będzie między wami; ale ktobykolwiek chciał być wielkim między wami, będzie sługą waszym;
5.GDAŃSKA.2017Lecz nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą.
6.SZCZEPAŃSKINie tak to będzie między wami! Ale ktoby chciał zostać wielkim <pośród was>, niechaj będzie sługą waszym;
7.GRZYM1936Nie tak będzie między wami; kto chce być wielki wśród was, sługą waszym będzie,
8.DĄBR.WUL.1973Nie tak jednakże będzie między wami, ale ktokolwiek by chciał większym być, będzie sługą waszym.
9.DĄBR.GR.1961Jednakże nie tak będzie między wami, ale ktobykolwiek chciał wśród was być wielkim, będzie waszym sługą.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym.
11.BRYTYJKALecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym.
12.POZNAŃSKAU was tak nie będzie. Lecz kto chciałby być wielkim wśród was, niech wszystkim usługuje.
13.WARSZ.PRASKALecz nie ma tak być u was. Kto by wśród was chciał być wielkim niech będzie waszym sługą,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale nie tak będzie między wami; lecz kto by chciał stać się wielki pośród was ten będzie waszym sługą.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby być wielki, niech będzie waszym sługą.
16.TOR.NOWE.PRZ.Nie tak będzie między wami; ale jeśli ktoś chciałby stać się wielkim między wami, będzie waszym sługą;