« 1Krn 27:14 1 Księga Kronik 27:15 1Krn 27:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dwunasty, miesiąca dwunastego, Holdaj, Netophatczyk, z rodu Gothoniel: a w hufie jego cztery dwadzieścia tysięcy.
2.GDAŃSKA.1881Dwunasty miesiąca dwunastego był Haldaj Netofatczyk z Otonijela, a w podziale jego dwadzieścia i cztery tysiące.
3.GDAŃSKA.2017Dwunastym, na miesiąc dwunasty, był Cheldaj Netofatyta, z Otniela, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące.
4.KRUSZYŃSKIDwunastym, na miesiąc dwunasty był Heldaj Netofatczyk, z rodu Otnijela; a w dywizji jego było dwadzieścia cztery tysiące.
5.TYSIĄCL.WYD5Dwunastym, na miesiąc dwunasty, był Cheldaj z Netofy, pochodzący od Otniela, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące.
6.BRYTYJKADwunastym, na dwunasty miesiąc, był Cheldaj z Netofy, pochodzący od Otniela, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące.
7.POZNAŃSKADwunastym, na dwunasty miesiąc, był Cheldaj z Netofy [z rodu] Otniela, a jego oddział liczył 24. 000.
8.WARSZ.PRASKANa czele oddziału dwunastego, mającego pełnić służbę w dwunastym miesiącu, stał Cheldaj z Netofy, jeden z potomków Otniela. Jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dwunastym, dwunastego miesiąca był Cheldaj Netofczyk z Othniela, a w jego przydziale dwadzieścia cztery tysiące.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDwunastym, na miesiąc dwunasty, był Cheldaj Netofatczyk, potomek Otniela, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi.