« 1Krn 27:1 1 Księga Kronik 27:2 1Krn 27:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nad pierwszym hufem pierwszego miesiąca przełożony był Jesboam, syn Zabdyel, a pod nim dwadzieścia i cztery tysiące.
2.GDAŃSKA.1881Nad hufem pierwszego miesiąca był Jasobeam, syn Sabdyjelowy, a w podziele jego było dwadzieścia i cztery tysiące.
3.GDAŃSKA.2017Nad oddziałem w miesiącu pierwszym stał Jaszobeam, syn Zabdiela, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące.
4.KRUSZYŃSKINa czele pierwszej dywizji, na miesiąc pierwszy, był Joszbeam, syn Zabdijela; a w dywizji jego było dwadzieścia cztery tysiące.
5.TYSIĄCL.WYD5Nad pierwszym hufcem w miesiącu pierwszym stał Jaszobeam, syn Zabdiela, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące;
6.BRYTYJKANad oddziałem pierwszym, na pierwszy miesiąc, postawiony był Jaszobeam, syn Zabdiela; w jego oddziale było dwadzieścia cztery tysiące.
7.POZNAŃSKAWodzem pierwszego oddziału, na pierwszy miesiąc, był Jaszobam, syn Zabdiela, a oddział jego liczył 24. 000. [ludzi].
8.WARSZ.PRASKANa czele pierwszego oddziału, przeznaczonego do służby podczas pierwszego miesiąca, stał Jaszobeam, syn Zabdiela. Jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nad przydziałem pierwszego miesiąca był Jaszobeam, syn Zabdiela, a w jego przydziale było dwadzieścia cztery tysiące.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOddziałem pierwszym, na pierwszy miesiąc, dowodził Jaszobam, syn Zabdiela, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi.