« 1Krn 27:19 1 Księga Kronik 27:20 1Krn 27:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nad syny Ephraim Ozee, syn Ozazyu: nad połowicą pokolenia Manasse Joel, syn Phadajasza.
2.GDAŃSKA.1881Nad synami Efraimowymi Hosejasz, syn Azazyjaszowy; nad połową pokolenia Manasesowego Joel, syn Fadajaszowy;
3.GDAŃSKA.2017Nad synami Efraima – Ozeasz, syn Azazjasza, nad połową pokolenia Manassesa – Joel, syn Pedajasza;
4.KRUSZYŃSKInad synami Efraima: Ozeasz, syn Azariahu; nad połową pokolenia Manassesa: Joel, syn Pedajachu;
5.TYSIĄCL.WYD5nad Efraimitami - Ozeasz, syn Azazjasza; nad połową pokolenia Manassesa - Joel, syn Pedajasza;
6.BRYTYJKANad Efraimitami Ozeasz, syn Azazjasza, nad jedną połową plemienia Manassesa Joel, syn Pedajasza,
7.POZNAŃSKAnad Efraimitami - Hoszea, syn Azazjahu; nad połową pokolenia Manassego - Joel, syn Pedajahu;
8.WARSZ.PRASKANad Efraimitami Ozeasz, syn Azazjasza; nad połową pokolenia Manassesa Joel, syn Pedajasza;
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.nad synami Efraima Hozeasz, syn Azazjasza; nad połową pokolenia Manaszy Joel, syn Pedaji;
10.EIB.BIBLIA.2016.LITnad Efraimem Ozeasz, syn Azazjasza; nad jedną połową plemienia Manassesa Joel, syn Pedajasza;