« 1Krn 27:20 1 Księga Kronik 27:21 1Krn 27:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923. A nad połowicą pokolenia Manasse w Galaad Jaddo, syn Zacharyaszów: a nad Benjaminowem Jasyel, syn Abnerów.
2.GDAŃSKA.1881Nad drugą połową pokolenia Manasesowego w Galaadzie Iddo, syn Zacharyjaszowy; nad Benjaminowem Jaasyjel, syn Abnerowy.
3.GDAŃSKA.2017Nad drugą połową pokolenia Manassesa w Gileadzie – Iddo, syn Zachariasza, nad Beniaminatami – Jaasiel, syn Abnera.
4.KRUSZYŃSKInad połową Manassesa w Galaadzie: Iddo, syn Zahariasza; nad Beniaminem Jaazijel, syn Abnera;
5.TYSIĄCL.WYD5nad połową Manassesa w Gileadzie - Jiddo, syn Zachariasza; nad Beniaminitami - Jaasjel, syn Abnera;
6.BRYTYJKANad drugą połową Manassesytów w Gileadzie Jiddo, syn Zachariasza, nad Beniaminitami Jaasjel, syn Abnera,
7.POZNAŃSKAnad drugą połową pokolenia Manassego w Gileadzie - Iddo, syn Zekarjahu; nad Beniaminitami - Jaasiel, syn Abnera;
8.WARSZ.PRASKAnad połową pokolenia Manassesa w Gileadzie Jiddo, syn Zachariasza; nad Beniaminitami Jaasjel, syn Abnera;
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaś w Gileat, nad drugą połową pokolenia Menaszy Jiddo, syn Zacharjasza; nad Binjaminitami Jaasjel, syn Abnera;
10.EIB.BIBLIA.2016.LITnad drugą połową Manassesa, w Gileadzie, Jido, syn Zachariasza; nad Beniaminem Jaasjel, syn Abnera;