« 1Krn 27:23 1 Księga Kronik 27:24 1Krn 27:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Joab, syn Sarwii, począł był liczyć, i nie dokonał: że dlatego przypadł był gniew Boży na Izraela: a przetóż nie wwiedziono liczby tych, które było popisano, w Kroniki Dawida króla.
2.GDAŃSKA.1881A Joab, syn Sarwii, począł był liczyć, ale nie dokończył, dlatego że był gniew przypadł na Izraela. I nie weszła ta liczba w liczbę kronik o sprawach króla Dawida.
3.GDAŃSKA.2017Joab, syn Serui, zaczął ich liczyć, ale nie dokończył, gdyż za to spadł gniew na Izraela. Nie włączono więc tej liczby do spisu w kronikach króla Dawida.
4.KRUSZYŃSKIJoab, syn Ceruji, rozpoczął obliczać, lecz nie dokończył; na skutek tego powstało zagniewanie Boże nad Izraelem i nie wniesiono spisu do zwojów Kronik króla Dawida.
5.TYSIĄCL.WYD5Joab, syn Serui, zaczął obliczać, ale nie dokończył, gdyż za to spadł gniew na Izraela i nie umieszczono tej liczby w spisie w Kronikach Króla Dawida.
6.BRYTYJKAJoab, syn Serui, zaczął liczyć, lecz nie dokończył, gdyż za to spadła klęska na Izraela, i liczba ta nie weszła do Księgi Dziejów Króla Dawida.
7.POZNAŃSKAJoab, syn Ceruj i, zaczął spisywać [lud], ale nie dokończył, dlatego że gniew Jahwe spadł z tego powodu na Izraela. Nie włączono też wyniku spisu do Księgi Kronik króla Dawida.
8.WARSZ.PRASKASpis rozpoczął syn Serui Joab, ale go nie dokończył, gdyż Jahwe rozgniewał się z tego powodu na cały Izrael. To, co Joab już policzył, nie zostało też uwzględnione w spisach podanych przez Kroniki króla Dawida.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Joab, syn Ceruji, zaczął zliczać, ale nie dokończył dlatego, że na terenie Izraela wydarzył się gniew. Więc ta liczba nie weszła do relacji kronik o królu Dawidzie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJoab, syn Serui, zaczął ich wprawdzie liczyć, ale nie dokończył, gdyż spadł za to gniew na Izraela i liczba ta nie została umieszczona w Kronikach króla Dawida.