« Psal 55:11 Księga Psalmów 55:12 Psal 55:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(54:12) Bo by mie był poklął nieprzyjaciel moj, cirzpiałbych był owszem. (54:13) A by ten, jenże mie nienawidział, na mię wielikie rzeczy mołwił, skryłbych sie był snadź od niego.
2.PS.PUŁAWSKI(54:12) Bo by mie był poklął nieprzyjaciel moj, cirpiałbych był owszem. (54:13) A by ten, jenże ❬mie❭ nienawidział, na mie wielikie rzeczy mołwił, skryłbych sie był snadź od niego.
3.WUJEK.1923(55:13) Albowiem, by mi był złorzeczył nieprzyjaciel mój, wżdybych był wytrwał: i by był ten, który mię nienawidział, przeciwko mnie wielkie rzeczy mówił: snadźbych się był skrył przed nim.
4.GDAŃSKA.1881(55:13) Albowiem nie nieprzyjaciel jaki zelżył mię, inaczej zniósłbym to był; ani ten, który mię miał w nienawiści, powstał przeciwko mnie; bobym się wżdy był skrył przed nim;
5.GDAŃSKA.2017Bo to nie wróg mnie lżył, co mógłbym znieść; nie powstał przeciwko mnie ten, który mnie nienawidził – wtedy ukryłbym się przed nim;
6.PS.BYCZ.1854(55:13) Atoli, nie wróg znieważył-mię; bobym-był-zniósł; to nie nienawidzący-mię, coby nademnie wynosił-się; bo-skryłbym-się przed-nim.
7.GÖTZE.1937(55:13) Bo to nie jest wróg, który mnie hańbił: to byłbym zniósł; ani nie powstał przeciwko mnie nienawidzący mię, — przed nim byłbym się skrył.
8.CYLKOW(55:13) Bo nie wróg urąga mi, co bym zniósł; nie przeciwnik nademnie się wynosi, bo bym się uchronił od niego.
9.KRUSZYŃSKI(55:13) Albowiem nie nieprzyjaciel zelżył mnie, ani nie nienawidzący powstał przeciwko mnie, bo ukryłbym się przed nim.
10.ASZKENAZY (55:13) Boć nie wróg mnie lżyć będzie a ścierpiałbym, nie ktoś, kto mnie ma w nienawiści, panoszy się nademną a ukryłbym się przed nim.
11.SZERUDA(55:13) Bo mnie nie lży nieprzyjaciel - zniósłbym to - ani ktoś, kto mnie nienawidzi i wynosi się nade mnie - ukryłbym się przed nim.
12.TYSIĄCL.WYD1(54:13) Gdyby to lżył mnie nieprzyjaciel, z pewnością bym to znosił; gdyby ten, co mnie nienawidzi, przeciw mnie powstawał, ukryłbym się przed nim.
13.TYSIĄCL.WYD5(55:13) Gdybyż to lżył mnie nieprzyjaciel, zniósłbym to z pewnością; gdybyż przeciw mnie powstawał ten, który mnie nienawidzi, ukryłbym się przed nim.
14.BRYTYJKA(55:13) Bo to nie wróg mnie lży – Co mógłbym znieść – Nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie – Mógłbym się przed nim ukryć –
15.POZNAŃSKA(55:13) Gdyby to nieprzyjaciel mnie lżył, zdołałbym to znieść; gdyby powstał przeciwko mnie ten, kto do mnie nienawiścią pała, ukryłbym się przed nim.
16.WARSZ.PRASKA(55:13) Gdyby mi wróg złorzeczył, zdołałbym to znieść, gdyby godził we mnie człowiek, który mnie nienawidzi mógłbym się przed nim ukryć.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(55:13) Gdyż nie urąga mi wróg – co bym zniósł, i przeciwnik nie wynosi się nade mnie – bo bym się uchronił od niego.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(55:13) Bo gdyby to wróg mi ubliżał, Potrafiłbym to jeszcze znieść; Gdyby przeciwnik poniżał, Mógłbym się przed nim skryć -