« Psal 55:19 Księga Psalmów 55:20 Psal 55:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(54:22b) wściągnął jest rękę swoję w odpłacaniu. (54:23a) Pokalali są obrząd jego,
2.PS.PUŁAWSKI(54:22b) rozciągnął rękę swoję w odpłaceniu. (54:23a) Pokalali obrząd jego,
3.WUJEK.1923(55:21) Wyciągnął rękę swoje w oddawaniu: pokalali Testament jego.
4.GDAŃSKA.1881(55:21) Wyciągnął ręce swoje na tych, którzy z nim mieli pokój, wzruszył przymierze swoje.
5.GDAŃSKA.2017Podniósł rękę na tych, którzy utrzymywali z nim pokój; złamał swoje przymierze.
6.PS.BYCZ.1854(55:21) Rozciągnął wróg, ręce-swe, nad-spokojnymi-swoimi; on-rozwiązał przymierzé-swojé.
7.GÖTZE.1937(55:21) Wyciągnął ręce swoje przeciw tym, którzy z nim żyli w pokoju; zbezcześcił przymierze swoje.
8.CYLKOW(55:21) Podniósł ręce na przyjaciół swoich, znieważył przymierze swoje.
9.KRUSZYŃSKI(55:21) Wyciągnął ręce na tych, co z nim mieli pokój, zniesławił przymierze jego.
10.ASZKENAZY (55:21) Ręce swe pokładli na tych, co dochowują im pokoju, shańbili przymierze Jego, Selah.
11.SZERUDA(55:21) Podniósł rękę na przyjaciół swoich, zhańbił przymierze swoje.
12.TYSIĄCL.WYD1(54:21) każdy wyciąga ręce przeciw domownikom, umowę swoją łamie.
13.TYSIĄCL.WYD5(55:21) [Każdy] podnosi ręce na domowników, umowę swoją łamie.
14.BRYTYJKA(55:21) Podniósł rękę na przyjaciół swoich, Pohańbił przymierze swoje.
15.POZNAŃSKA(55:21) Podniósł rękę na swych przyjaciół, zerwał więzy przyjaźni.
16.WARSZ.PRASKA(55:21) Wróg bowiem podniósł rękę na przyjaciół Boga i pogwałcił Przymierze z Bogiem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(55:21) podniósł rękę na Swoich przyjaciół i wzruszył Swoje przymierze.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(55:21) Przeciwnie, jeden podniósł rękę na tych, którzy chcieli z nim pokoju, I tak piętno hańby odcisnął na swoim przymierzu.