« Psal 55:19 Księga Psalmów 55:20 Psal 55:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(54:22b) wściągnął jest rękę swoję w odpłacaniu. (54:23a) Pokalali są obrząd jego,
2.PS.PUŁAWSKI(54:22b) rozciągnął rękę swoję w odpłaceniu. (54:23a) Pokalali obrząd jego,
3.WUJEK.1923(55:21) Wyciągnął rękę swoje w oddawaniu: pokalali Testament jego.
4.GDAŃSKA.1881(55:21) Wyciągnął ręce swoje na tych, którzy z nim mieli pokój, wzruszył przymierze swoje.
5.GDAŃSKA.2017Podniósł rękę na tych, którzy utrzymywali z nim pokój; złamał swoje przymierze.
6.GÖTZE.1937(55:21) Wyciągnął ręce swoje przeciw tym, którzy z nim żyli w pokoju; zbezcześcił przymierze swoje.
7.CYLKOW(55:21) Podniósł ręce na przyjaciół swoich, znieważył przymierze swoje.
8.KRUSZYŃSKI(55:21) Wyciągnął ręce na tych, co z nim mieli pokój, zniesławił przymierze jego.
9.ASZKENAZY (55:21) Ręce swe pokładli na tych, co dochowują im pokoju, shańbili przymierze Jego, Selah.
10.SZERUDA(55:21) Podniósł rękę na przyjaciół swoich, zhańbił przymierze swoje.
11.TYSIĄCL.WYD1(54:21) każdy wyciąga ręce przeciw domownikom, umowę swoją łamie.
12.TYSIĄCL.WYD5(55:21) [Każdy] podnosi ręce na domowników, umowę swoją łamie.
13.BRYTYJKA(55:21) Podniósł rękę na przyjaciół swoich, Pohańbił przymierze swoje.
14.POZNAŃSKA(55:21) Podniósł rękę na swych przyjaciół, zerwał więzy przyjaźni.
15.WARSZ.PRASKA(55:21) Wróg bowiem podniósł rękę na przyjaciół Boga i pogwałcił Przymierze z Bogiem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(55:21) podniósł rękę na Swoich przyjaciół i wzruszył Swoje przymierze.
17.EIB.BIBLIA.2016(55:21) Przeciwnie, jeden podniósł rękę na tych, którzy chcieli z nim pokoju, I tak piętno hańby odcisnął na swoim przymierzu.