« 2Pio 1:21 2 List Piotra 2:1 2Pio 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Byli zaś i fałszywi prorocy w ludu, jako i w was będą łżywi uczycielowie którzy wzniosą odszczepieństwa zatracenia, też i onego pana który je kupił zapierający się, przywodząc (na) się rychłe zatracenie.
2.WUJEK.1923Lecz byli i fałszywi prorocy między ludem, jako i między wami będą kłamliwi nauczyciele, którzy wprowadzą odszczepieństwa zatracenia i zaprzą się tego Pana, który je kupił, przywodząc na się prędkie zginienie.
3.RAKOW.NTA byli i fałszywi Prorocy między ludem, jako i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy chytrze wprowadzają odszczepieństwa zginienia, i onego który kupił je, Gospodarza zaprzą się, przywodząc sami na się prędkie zginienie.
4.GDAŃSKA.1881Byli też i fałszywi prorocy między ludem, jako i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy z sobą wprowadzą kacerstwa zatracenia i Pana, który ich kupił, zaprzą się, sami na się przywodząc prędkie zginienie.
5.GDAŃSKA.2017Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę.
6.JACZEWSKIJako pomiędzy żydami byli fałszywi prorocy, tak i pomiędzy wami znajdą się obłudni nauczyciele: potworzą oni zbory do zguby wiodące; wyrzekną się Pana, Odkupiciela swego, i prędko do upadku swego podążą;
7.MARIAWICIAle byli też i fałszywi prorocy między ludem, jako i między wami będą nauczyciele kłamliwi, którzy wprowadzą sekty zatracenia i którzy się zaprą i tego Pana, Który ich odkupił, przywodząc sami na siebie prędkie zatracenie.
8.DĄBR.WUL.1973Ale byli między ludem i fałszywi prorocy, jak i między wami również będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne odszczepieństwa i zaprą się tego Pana, który ich odkupił, rychło ściągając na siebie zgubę.
9.DĄBR.GR.1961Byli między ludem i fałszywi prorocy, jak i między wami również będą fałszywi nauczyciele; wprowadzą oni zgubne odszczepieństwa i zaprą się Pana, który ich odkupił, rychło ściągając na siebie zgubę.
10.TYSIĄCL.WYD5Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu, tak samo jak pośród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, sprowadzając na siebie rychłą zgubę.
11.BRYTYJKALecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę.
12.POZNAŃSKAByli jednak i fałszywi prorocy wśród ludu, jak i pośród was będą fałszywi nauczyciele, tacy, którzy doprowadzają do zgubnych podziałów, a zapierając się nawet Pana, który ich odkupił, ściągną na siebie rychłą zgubę.
13.WARSZ.PRASKALecz jak kiedyś znaleźli się wśród ludu fałszywi prorocy, tak i teraz pojawią się między wami fałszywi nauczyciele, którzy poczną szerzyć zgubne błędy. Wzgardzą Panem, któremu zawdzięczają swoje ocalenie, i sprowadzą w ten sposób na siebie samych rychłą zagładę.
14.KALETAByli zaś i fałszywi_prorocy między ludem, jako i między wami będą fałszywi_nauczyciele, którzy wprowadzą kacerstwa zatracenia i [tego, który] kupił ich, Pana, zaprą_się, przywodząc samym_sobie prędkie zginienie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz wśród ludu zdarzali się też fałszywi prorocy, jak i będą wśród was fałszywi nauczyciele, co wprowadzają herezję potępienia oraz przynoszą sobie samym szybką zgubę, zaprzeczając Władcy Absolutnemu, który ich wykupił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPośród ludu jednak zdarzali się również fałszywi prorocy. Podobnie między wami pojawią się fałszywi nauczyciele. W skryty sposób będą próbowali wprowadzać zgubne herezje, a nawet wyprą się Władcy, który ich wykupił. Tacy sprowadzają na siebie szybką zgubę.
17.TOR.PRZ.A byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą po kryjomu zgubne rozłamy, a wypierając się Władcy, który ich kupił, sprowadzają na siebie samych szybką zgubę.