« 2Pio 2:14 2 List Piotra 2:15 2Pio 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Opuściwszy prawą drogę zabłądzili, naśladując drogi Balaamowej (syna) Bozorowego, który zapłatę nieprawości umiłował.
2.WUJEK.1923Opuściwszy prostą drogę zbłądzili, naśladując drogi Balaama z Bosor, który umiłował zapłatę niesprawiedliwości;
3.RAKOW.NTKtórzy opuściwszy prostą drogę, obłądzili się, idąc za drogą Balaama Bosorowego, który zapłatę niesprawiedliwości umiłował;
4.GDAŃSKA.1881Którzy opuściwszy prostą drogę, zbłądzili, naśladując drogi Balaama, syna Bosorowego, który zapłatę niesprawiedliwości umiłował;
5.GDAŃSKA.2017Opuścili oni prostą drogę i zbłądzili, podążając drogą Balaama, syna Bosora, który umiłował zapłatę za niesprawiedliwość;
6.JACZEWSKIPorzuciwszy prostą drogę, zabłąkali się oni na podobieństwo Balaama z Bezor, który dał się przekupić,
7.MARIAWICIOpuściwszy bowiem prostą drogę, pobłądzili, naśladując drogę Balaama, syna Bosorowego, który umiłował zapłatę nieprawości.
8.DĄBR.WUL.1973Zeszedłszy z prostej drogi zbłądzili, postępując śladem Balaama z Bosor, który umiłował zapłatę niesprawiedliwości,
9.DĄBR.GR.1961Zeszedłszy z prostej drogi, zbłądzili, postępując śladem Balaama syna Bosora, który zapragnął zapłaty za niesprawiedliwość,
10.TYSIĄCL.WYD5Porzucając prostą drogę, zbłądzili, a poszli drogą Balaama, syna Bosora, który umiłował zapłatę niesprawiedliwości,
11.BRYTYJKAOpuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe,
12.POZNAŃSKAOpuściwszy drogę prawą, zbłądzili, zbaczając na drogę Balaama, syna Bosora, który dał się skusić zapłatą za nieprawość,
13.WARSZ.PRASKAzeszli z drogi prawdy i błądzą po manowcach idąc za Balaamem, synem Bosora, którego ponosiła żądza zdobywania pieniędzy przez niecne uczynki.
14.KALETAOpuściwszy prostą drogę, zbłądzili, naśladując drogi Balaama Bosorowego, [który] zapłatę niesprawiedliwości umiłował;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.co opuściły prostą drogę, zostały wprowadzone na manowce oraz uległy drodze Balaama, syna Bosora, który zapragnął zapłaty niesprawiedliwości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZboczyli oni z prostej drogi, pobłądzili i poszli śladami Bileama, syna Beora, który dał się skusić zapłatą za niesprawiedliwość.
17.TOR.PRZ.2023Opuszczając prostą drogę, zbłądzili, podążając drogą Balaama, syna Bosora, który umiłował zapłatę niesprawiedliwości,