« 2Pio 2:15 2 List Piotra 2:16 2Pio 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz strofowanie miał swego głupstwa, bydlę nieme człowieczym głosem mówiąc, hamowało proroka (onego) nierozum.
2.WUJEK.1923Ale miał strofowanie głupstwa swego: nieme bydlę pod jarzmem głosem człowieczym mówiące, zahamowało szaleństwo proroka.
3.RAKOW.NTA strofowanie miał własnego przestępstwa, iż pod jarzmem będące nieme bydlę człowieczym głosem przemówiwszy, zahamowało onego Proroka głupstwo.
4.GDAŃSKA.1881Ale miał karanie za swój występek, ponieważ jarzmu niema oślica poddana, człowieczym głosem przemówiwszy, zahamowała szaleństwo proroka.
5.GDAŃSKA.2017Został jednak skarcony za swoją nieprawość: niema juczna oślica, przemówiwszy ludzkim głosem, powstrzymała szaleństwo proroka.
6.JACZEWSKIa któremu nierozumne bydlę wykazało całą jego bezwstydność, odezwało się bowiem głosem ludzkim i nie dozwoliło mu dokonać bezrozumnego zobowiązania się.
7.MARIAWICIAle też miał karę za swe szaleństwo. Podjarzemne bowiem i nieme stworzenie, ludzkim głosem mówiąc, zahamowało szaleństwo proroka.
8.DĄBR.WUL.1973ale odrzucony został za wykroczenia swoje: nieme bydlę pod jarzmem, przemówiwszy głosem ludzkim, pohamowało szaleństwo Proroka.
9.DĄBR.GR.1961ale został zgromiony za wykroczenia swoje: nieme bydlę pod jarzmem, przemówiwszy głosem ludzkim, pohamowało szaleństwo Proroka.
10.TYSIĄCL.WYD5ale został skarcony za swoje przestępstwo; juczne bydlę pozbawione mowy, przemówiwszy ludzkim głosem, powstrzymało głupotę proroka.
11.BRYTYJKALecz został zganiony za swoją nieprawość; nieme bydlę juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka.
12.POZNAŃSKAale został skarcony za swą niegodziwość; nieme juczne bydlę przemówiwszy ludzkim głosem zapobiegło szaleństwu wieszczka.
13.WARSZ.PRASKAAle, nie minął go wyrok potępienia: nierozumne zwierzę bowiem, przemówiwszy, powstrzymało proroka przed urzeczywistnieniem niemądrego zamiaru.
14.KALETAStrofowanie zaś miał [za] swój występek, [ponieważ] jarzmu_poddana_oślica, niema, człowieczym głosem przemówiwszy, zahamowała szaleństwo proroka.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale otrzymał naganę za swe przestępstwo. Nieme bydle pod jarzmem, głosem przemówiło do człowieka i powstrzymało obłęd proroka.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZostał jednak skarcony za swoje przestępstwa. Nieme, juczne zwierzę przemówiło do niego ludzkim głosem i w ten sposób zapobiegło szaleństwu proroka.
17.TOR.PRZ.Został więc skarcony za własne przekroczenie prawa; nieme juczne zwierzę, przemawiając ludzkim głosem, powstrzymało szaleństwo proroka.