« 2Pio 2:16 2 List Piotra 2:17 2Pio 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ci są źrzódła bez wodne, obłoki od wichrów wynoszone; którym nagęstsze ciemności do wieka zachowane.
2.WUJEK.1923Cić są stoki bez wody, obłoki od wichru pędzone, którym chmura ciemności jest zachowana.
3.RAKOW.NTCi są źrzódła bezwodne, obłoki od wichru pędzone, którym zaburzenie ciemności na wieki jest zachowane.
4.GDAŃSKA.1881Ci są studniami bez wody, obłoki od wichru pędzone, którym chmura ciemności na wieki jest zachowana.
5.GDAŃSKA.2017Oni są źródłami bez wody, obłokami pędzonymi przez wicher, dla których mroki ciemności zachowane są na wieki.
6.JACZEWSKILudzie tacy - są to źródła bezwodne; są to chmury, które wiatr przepędza bez pożytku dla ziemi.
7.MARIAWICICi są studnie bez wody i mgły od wichrów tu i tam pędzone, którym mrok wiecznej ciemności jest zachowany.
8.DĄBR.WUL.1973Są to źródła bez wody, obłoki wichrem porwane, których czeka chmura ciemności.
9.DĄBR.GR.1961Są to źródła bez wody, obłoki wichrem porwane, których czeka chmura ciemności.
10.TYSIĄCL.WYD5Ci są źródłami bez wody i obłokami wichrem pędzonymi, których czeka mrok ciemności.
11.BRYTYJKALudzie ci, to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher; czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok.
12.POZNAŃSKASą to źródła bez wody i chmury gnane wichrem gwałtownym! Czeka ich mrok ciemności.
13.WARSZ.PRASKALudzie ci są jak wyschłe źródła lub jak obłoki niesione wichrem. Przeznaczeniem ich – mroki ciemności.
14.KALETACi są studnie bez_wody i tumany od nawałnicy pędzone, którym chmura ciemności jest_zachowana.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oni są bezwodnymi źródłami, chmurami pędzonymi na skutek wichru, dla których mrok ciemności jest zachowany na wieczność.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA ci są jak źródła bez wody, jak chmury gnane huraganem. Zachowano dla nich najgłębsze ciemności,
17.TOR.PRZ.2023Ci są źródłami bez wody, chmurami pędzonymi przez nawałnicę; dla nich zachowany jest mrok ciemności na wieki.