« 2Pio 2:19 2 List Piotra 2:20 2Pio 2:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśliby uciek[ł] od plugastw świeckich w uznaniu Pana i zbawiciela naszego Jesusa Christusa, lecz temiż zasię uwikłani byliby zwyciężeni, (tedy się) stały ich ostatki gorsze niż przodki.
2.WUJEK.1923Bo jeźliby odbieżawszy plugastwa świata przez poznanie Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a temiż się zaś uwikławszy zwyciężeni byli: stały się im ostateczne rzeczy gorsze niż pierwsze.
3.RAKOW.NTBo jeśli uciekszy od plugawości świata, przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Christusa, a tymiż się zaś uwikławszy zwyciężeni bywają, sstały się im ostateczne rzeczy ich gorsze niż pierwsze.
4.GDAŃSKA.1881Bo ponieważ oni uszli plugastw świata przez poznanie Pana i zbawiciela, Jezusa Chrystusa, a znowu się zaś niemi uwikławszy, zwyciężeni bywają; stały się ich ostateczne rzeczy gorsze niż pierwsze.
5.GDAŃSKA.2017Bo jeśli uciekli oni od plugastw świata przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a potem znowu się w nie wikłają i zostają pokonani, to ich ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy.
6.JACZEWSKIKto, unikając zepsucia światowego, przyjmuje naukę Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, a później wikła się w błędy, o których wyżej, tego ostatnie rzeczy są gorsze od pierwszych.
7.MARIAWICIBo jeśli oddaliwszy się od zepsucia tego świata przez poznanie Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, znowu się w nie uwikławszy, zwyciężeni bywają, tedy im się stają rzeczy pośledniejsze gorsze niźli pierwsze.
8.DĄBR.WUL.1973Bo jeśli ci, którzy przez poznanie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa nie ulegli zepsuciu świata, znowu się mu oddając, zwyciężeni są i ostatnie ich rzeczy stają się gorsze niż pierwsze.
9.DĄBR.GR.1961Bo jeżeli ci, którzy przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa odsunęli się od nieczystości świata, ponownie się w niej pogrążają, ulegając jej, to ostatnie ich rzeczy stają się gorsze niż pierwsze.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli bowiem uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, a potem oddając się jej, ponownie zostają pokonani, to koniec ich jest gorszy od początków.
11.BRYTYJKAJeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni.
12.POZNAŃSKABo jeśli uszli przed brudami świata dzięki poznaniu Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, a pogrążając się w nie znowu im ulegają, to koniec ich staje się gorszy od początku.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli bowiem ludzie ci przez zwrócenie się do Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa uniknęli już raz zgubnych wpływów tego świata, a potem znów poddali się im z całą świadomością, to ich koniec gorszy jest, niż był początek.
14.KALETAJeśli bowiem uszli plugastw świata przez poznanie Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, nimi zaś znowu się_uwikławszy, zwyciężeni_bywają, stały_się ich ostateczne [rzeczy] gorsze [niż] pierwsze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż jeśli przez znajomość naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, uciekli od skalań tego świata, ale znowu zostali w nie wplątani są pokonani; ostatnie rzeczy stały się im gorszymi od pierwszych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli dzięki poznaniu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, odcięli się od brudów świata, a potem znów się w nie wikłają, to ich stan ostateczny będzie gorszy niż pierwotny.
17.TOR.PRZ.Jeżeli bowiem uciekli od brudów tego świata przez pełniejsze poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, ponownie przez nie zostali uwikłani i są pokonani, to dla nich to, co ostatnie, stało się gorsze od tego, co pierwsze.