« 2Pio 2:20 2 List Piotra 2:21 2Pio 2:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lepiejby im było nie poznać drogi sprawiedliwości, niżeli poznawszy nazad się cofać z podania im świętego przykazania.
2.WUJEK.1923Boby im lepiéj było nie uznać drogi sprawiedliwości, niźli poznawszy, wrócić się nazad od podanego im rozkazania świętego.
3.RAKOW.NTBoby lepiej im było nie uznać drogi sprawiedliwości, niźli poznawszy odwrócić się od podanego im świętego przykazania.
4.GDAŃSKA.1881Bo by im było lepiej, nie uznać drogi sprawiedliwości, niżeli poznawszy ją, odwrócić się od podanego im rozkazania świętego.
5.GDAŃSKA.2017Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania.
6.JACZEWSKITakiemu lepiejby było nie znać drogi do usprawiedliwienia, niż po wejściu na tę drogę, porzucać ją.
7.MARIAWICIBo lepiejby im było drogi sprawiedliwości nie poznać, niźli poznawszy ją, wrócić się nazad od tego przykazania świętego, które im było podane.
8.DĄBR.WUL.1973Bo lepiej by im było nie znać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się znowu od danego sobie świętego przykazania.
9.DĄBR.GR.1961Bo lepiej byłoby dla nich nie znać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się znowu od świętego przykazania, które im dano.
10.TYSIĄCL.WYD5Lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od podanego im świętego przykazania.
11.BRYTYJKALepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania.
12.POZNAŃSKALepiej by bowiem było dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją - odwrócić się od świętych przykazań, które im dano.
13.WARSZ.PRASKALepiej byłoby dla nich w ogóle nie znać drogi sprawiedliwości niż poznawać ją po to, by następnie odchodzić od podanego im świętego przykazania.
14.KALETALepiej bowiem byłoby im, nie uznać drogi sprawiedliwości, niżeli poznawszy, ku [temu, co] za [nimi] się_wracać od podanego im świętego przykazania.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo lepiej by im było nie uznać drogi sprawiedliwości, niż uznać i się odwrócić od przekazanego im, świętego przykazania.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLepiej by im było nie poznać drogi sprawiedliwości niż - po jej poznaniu - odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania.
17.TOR.PRZ.Albowiem lepiej byłoby dla nich nie poznać pełniej drogi sprawiedliwości, niż gdy poznając ją pełniej, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania.