« 2Pio 2:3 2 List Piotra 2:4 2Pio 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśli Bóg aniołom gdy zgrzeszyli nie zfolgował, ale łańcuchami ciemności związawszy, wydał (je) na sąd zachowane.
2.WUJEK.1923Albowiem jeźli Bóg Aniołom, gdy zgrzeszyli, nie przepuścił, ale powrozami piekielnemi ściągnione do piekła podał na męki, aby na sąd byli schowani,
3.RAKOW.NTJeśli bowiem Bóg Aniołom którzy zgrzeszyli nie przepuścił, ale łańcuchami ciemności, strąciwszy do przepaści, podał na sąd zachowane;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jeźli Bóg Aniołom, którzy byli zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła, podał łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd:
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, ale strąciwszy ich do piekła, wydał więzom ciemności, aby byli zachowani na sąd;
6.JACZEWSKINie przebaczył Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, ale do piekła ich strącił, by tam do dnia sądnego cierpieli karę.
7.MARIAWICIBo jeśli Bóg Aniołom, którzy zgrzeszyli, nie przepuścił, ale powrozami piekielnymi stargnionych, podał ich do piekła na męki, aby na sąd byli zachowani;
8.DĄBR.WUL.1973Jeśli bowiem Aniołów, gdy zgrzeszyli, Bóg nie oszczędził, ale strąconych do piekła rzucił w otchłań ciemności, żeby tam trzymać ich do chwili sądu,
9.DĄBR.GR.1961Jeśli bowiem aniołów, gdy zgrzeszyli, Bóg nie oszczędził, ale strąconych do piekła rzucił w otchłań ciemności, żeby tam trzymać ich do chwili sądu;
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał [ich] do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd;
11.BRYTYJKABóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd;
12.POZNAŃSKAJeżeli bowiem Bóg nie przebaczył aniołom, którzy zgrzeszyli, lecz strącił ich do ciemnych czeluści Tartaru, zatrzymując ich (tam aż) do (chwili) sądu,
13.WARSZ.PRASKABóg nie oszczędził bowiem upadłych aniołów, lecz wtrącił ich do ciemności piekielnych, gdzie oczekują na sąd;
14.KALETAJeśli bowiem Bóg Aniołom, [którzy] zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy_do_piekła, łańcuchom ciemności poddał, [aby] na sąd [ku] karaniu byli_zachowani;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Skoro Bóg nie oszczędził aniołów, kiedy chybili celu, ale strącił ich do Tartaru oraz poddał powrozom ciemności, aż do dnia sądu tych, którzy są pilnowani.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWarto przy tym pamiętać, że Bóg nie oszczędził nawet aniołów, gdy dopuścili się grzechu. Przeciwnie, rzucił ich skrępowanych w gęste mroki miejsca kary. Oczekują tam oni na sąd.
17.TOR.PRZ.Skoro bowiem Bóg aniołów, gdy zgrzeszyli, nie oszczędził, ale w więzach ciemności strącił ich do Tartaru. Wydał ich jako zachowanych na sąd.