« 2Pio 2:4 2 List Piotra 2:5 2Pio 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I dawnemu światu nie zfolgowal, ale Noego ósmego opowiedacza sprawiedliwości zachował, potop na świat niezbożnych nawiodszy.
2.WUJEK.1923I pierworodnemu światu nie przepuścił, ale Noego samoósmego, opowiadacza sprawiedliwości zachował, przywiódłszy potop na świat niepobożnych:
3.RAKOW.NTI starodawnemu światu nie przepuścił, ale samoósmego Noego, sprawiedliwości obwoływacza, ustrzegł, potop na świat niepobożnych przywiódszy;
4.GDAŃSKA.1881Także i pierwszemu światu nie przepuścił, ale Noego samoósmego, kaznodzieję sprawiedliwości, zachował, przywiódłszy potop na świat niepobożnych;
5.GDAŃSKA.2017Także dawnego świata nie oszczędził, ale zbawił jako ósmego Noego, kaznodzieję sprawiedliwości, gdy zesłał potop na świat bezbożnych;
6.JACZEWSKII starożytnemu światu nie pofolgował, bo ocalił zeń tylko osiem osób z Noem na czele, jako głosicielem sprawiedliwości, gdy innych wodami potopu zatracił.
7.MARIAWICIi jeśli pierworodnemu światu nie przepuścił, ale tylko samoósmego Noego, opowiadacza sprawiedliwości, zachował, przywiódłszy potop na świat bezbożny;
8.DĄBR.WUL.1973jeśli dawnemu światu nie przepuścił i ocalił tylko ośmiu ludzi z Noem, głosicielem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych,
9.DĄBR.GR.1961jeśli dawnemu światu nie przepuścił i ocalił tylko ośmiu ludzi z Noem, głosicielem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych;
10.TYSIĄCL.WYD5jeżeli staremu światu nie odpuścił, ale - jako ósmego - Noego, który głosił sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożnych;
11.BRYTYJKARównież starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych;
12.POZNAŃSKAi nie darował staremu światu, a zesławszy potop na świat bezbożnych, ocalił tylko ośmiu, a wśród nich Noego, głosiciela sprawiedliwości,
13.WARSZ.PRASKAnie darował również dawnemu światu zsyłając na bezbożnych groźny potop, z którego uratował jedynie Noego, głosiciela sprawiedliwości, i jego siedmioro towarzyszy.
14.KALETAI pierwszemu światu nie przepuścił, ale ósmego Noego, sprawiedliwości kaznodzieję, zachował, potop [na] świat niepobożnych przywiódłszy;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także nie oszczędził dawnego świata, lecz sprowadził potop na świat bezbożnych. Ale ustrzegł ósemkę Noego głosiciela sprawiedliwości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie oszczędził też starożytnego świata, za wyjątkiem Noego, herolda sprawiedliwości, którego jako ósmego ocalił, gdy zesłał potop na świat bezbożnych ludzi.
17.TOR.PRZ.I nie oszczędził też starożytnego świata, ale Noego, jako ósmego zwiastuna sprawiedliwości, zachował, sprowadzając potop na świat bezbożnych,