« Nehe 3:11 Księga Nehemiasza 3:12 Nehe 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPodle jego dzałał Sellum, syn Alnesow, książę[cia] połstronnej ulice jerusalimskiej, on a synowie jego.
2.WUJEK.1923A podle niego budował Sellum, syn Alohes, przełożony nad połowicą ulice Jerozolimskiéj, sam i córki jego.
3.GDAŃSKA.1881A podle niego poprawiał Sallum, syn Hallochesowy, przełożony nad połową powiatu Jeruzalemskiego, sam i córki jego.
4.GDAŃSKA.2017Obok niego naprawiał Szallum, syn Hallochesza, przełożony połowy okręgu Jerozolimy, on i jego córki.
5.KRUSZYŃSKIA obok niego naprawiał wraz ze synami swoimi Szallum, syn Lohesza, przełożony nad drugą połową dzielnicy Jeruzalem.
6.TYSIĄCL.WYD5A obok naprawiał Szallum, syn Hallochesza, zwierzchnik nad drugą połową okręgu jerozolimskiego, on wraz z córkami swymi.
7.BRYTYJKAObok niego naprawiał Szallum, syn Hallochesza, naczelnik drugiej połowy okręgu jeruzalemskiego, wraz ze swoimi córkami.
8.POZNAŃSKAObok naprawiał Szallum, syn Hallochesza, przełożony [drugiej] polowy okręgu jerozolimskiego, wspólnie ze swymi córkami.
9.WARSZ.PRASKAObok nich pracował ze swymi córkami Szallum, syn Hallochesza, zwierzchnik drugiej połowy okręgu jerozolimskiego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A obok niego naprawiał Szallum, syn Lochesza, przełożony połowy okręgu jeruszalemskiego, on sam i jego córki.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITObok niego naprawiał Szalum, syn Halochesza, naczelnik drugiej połowy okręgu jerozolimskiego - on i jego córki.