« Nehe 3:13 Księga Nehemiasza 3:14 Nehe 3:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA bronę gnojną udziałał Melchyjasz, syn Rechabow, książę ulice Betagalinowy. Ten udziałał ją a ustawił jej wrota a zamki, a zawory.
2.WUJEK.1923A bramę gnojową budował Melchias, syn Rechab, przełożony ulice Bethacharan: on ją zbudował i postanowił wrota jéj i zamki i zawory.
3.GDAŃSKA.1881Bramy zaś gnojowej poprawiał Melchyjasz, syn Rechaby, przełożony nad powiatem Betcherem; tenci ją zbudował, i przyprawił wrota do niej, zamki jej, i zawory jej,
4.GDAŃSKA.2017Lecz Bramę Gnojną naprawiał Malkiasz, syn Rekaba, przełożony okręgu Bet-Hakkerem. On ją odbudował i wstawił jej wrota, zamki i rygle;
5.KRUSZYŃSKIBramę zaś Gnojową naprawił Malkijasz, syn Rechaba, przełożony dzielnicy Betharam; on ją zbudował i ustawił jej bramy wraz z jej zamkami i zaworami.
6.TYSIĄCL.WYD5A Bramę Śmietników naprawiał Malkiasz, syn Rekaba, zwierzchnik okręgu Bet-Hakkerem: on odbudował ją i wstawił jej wrota, uchwyty i zasuwy.
7.BRYTYJKABramę Śmietnisk naprawiał Malkiasz, syn Rechaba, naczelnik okręgu Bet-Hakkerem; on ją odbudował, wstawił w niej wrota, zasuwy i sworznie.
8.POZNAŃSKAPrzy bramie Gnojnej naprawiał Malkijja, syn Rekaba, przełożony okręgu Bet ha-Kerem. Odbudowywał ją i zakładał wrota, zawiasy i rygle.
9.WARSZ.PRASKAMalkiasz, syn Rekaba, zwierzchnik okręgu Bet–Hakkerem, naprawiał Bramę Śmietników. Odbudował całość, wstawił drzwi, umocował zawory i zasuwy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś bramę Śmietnisk naprawiał Malkijjasz, syn Rechaba, przełożony nad okręgiem Beth–Hakerem; on ją zbudował, przyprawił jej wrota, jej zamki i jej zasuwy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBramę Śmietnisk naprawiał Malkiasz, syn Rechaba, naczelnik okręgu Bet-Hakkerem. On ją odbudował, wstawił w niej wrota, sworznie i zasuwy.