« Nehe 3:17 Księga Nehemiasza 3:18 Nehe 3:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPo niem działali bracia jego: Rechym, syn Endadow, książę poł strony Chejla.
2.WUJEK.1923Po nim budowali bracia ich, Bawaj, syn Henadad, przełożony nad połowicą Ceili.
3.GDAŃSKA.1881Za nim zasię poprawiali bracia ich, Bawaj, syn Chenadadowy, przełożony nad połową powiatu Ceile.
4.GDAŃSKA.2017Za nim naprawiali ich bracia: Bawaj, syn Chenadada, przełożony połowy okręgu Keila.
5.KRUSZYŃSKIZa nim zaś naprawiali jego bracia pod kierownictwem Bawaja, syna Henadada, przełożonego drugiej połowy okręgu Keila.
6.TYSIĄCL.WYD5Za nim naprawiali ich bracia: Binnuj, syn Chenadada, zwierzchnik drugiej połowy okręgu Keila.
7.BRYTYJKAZa nim naprawiali ich bracia: Banuj, syn Chenadada, naczelnik drugiej połowy okręgu Keila,
8.POZNAŃSKAZa nim naprawiali bracia ich pod [przewodnictwem] Binnuja, syna Chenadada, przełożonego [drugiej] połowy okręgu Keila.
9.WARSZ.PRASKAObok nich pracowali ich bracia pod kierownictwem Binnuja, syna Chenadada, zwierzchnika drugiej połowy okręgu Keila.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Za nim naprawiali ich bracia: Bawaj, syn Chenadada, przełożony nad połową okręgu Kelia,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZa nim naprawiali ich bracia: Bawaj, syn Chenadada, naczelnik drugiej połowy okręgu Keila,