« Nehe 3:26 Księga Nehemiasza 3:27 Nehe 3:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPo niej działali Teknej drugą miarę ❬...❭ od wieże wielikiej i przewyszonej a❬ż❭ ku murowi kościelnemu.
2.WUJEK.1923Po nim budowali Thekuithczycy miarę wtórą naprzeciwko, od wieże wielkiéj i wychodzącéj aż do muru kościelnego.
3.GDAŃSKA.1881Za nimi poprawiali Tekuitczykowie drugą część przeciw wieży wielkiej i wysokiej aż do muru Ofel.
4.GDAŃSKA.2017Za nimi naprawiali Tekoici dalszy odcinek, naprzeciw wielkiej wieży wystającej aż do muru Ofel.
5.KRUSZYŃSKIZa nim naprawiali Tekoitczycy inną część naprzeciwko wieży wielkiej wystającej aż do muru Ofelu.
6.TYSIĄCL.WYD5Za nim naprawiali Tekoici odcinek dalszy od miejsca naprzeciw wielkiej wieży wystającej aż do muru Ofelu.
7.BRYTYJKAZa nim naprawiali mieszkańcy Tekoa następny odcinek od miejsca naprzeciwko Baszty Wielkiej, która wystawała, aż do muru Ofelu. W Ofelu mieszkali niewolnicy świątynni.
8.POZNAŃSKAZa nim naprawiali mieszkańcy Tekoa drugi odcinek od [miejsca, które] znajduje się naprzeciw wielkiej wysuniętej naprzód wieży, aż do murów Ofelu.
9.WARSZ.PRASKATuż obok Tekoici naprawiali fragment muru, zaczynając od wielkiej wieży pałacowej aż do murów Ofelu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Za nimi, naprzeciw wielkiej i wysokiej wieży, drugą część naprawiali Tekoici aż do muru Ofel.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZa nimi następny odcinek, od miejsca naprzeciwko wystającej Baszty Wielkiej aż do muru Ofelu, naprawiali mieszkańcy Tekoa.