« Nehe 3:30 Księga Nehemiasza 3:31 Nehe 3:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP(3:30b) Po niem działał Melchyjasz, syn złotnikow, aż do domu Natumeicskich a szczyty przedawcow przeciw bronie sądowej, a eż do wieczerzadła węgielnego.
2.WUJEK.1923Po nim budował Melchiasz, syn złotniczy, aż do domu Nathynejczyków i wiotesz przedających, przeciw bramie sądowéj i aż do sale narożnéj.
3.GDAŃSKA.1881Za nim poprawiał Malchijasz, syn złotniczy, aż do domu Netynejczyków, i kupców, przeciw bramie sądowej, i aż do sali narożnej.
4.GDAŃSKA.2017Za nim naprawiał Malkiasz, syn złotnika, aż do domu Netinitów i handlarzy, naprzeciw Bramy Sądowej i aż do Sali Narożnej.
5.KRUSZYŃSKIZa nim naprawiał Malkijasz spośród złotników, aż do domu Netynejczyków i kupców, naprzeciwko bramy Mifkad i aż do sali wyższej narożnej.
6.TYSIĄCL.WYD5Za nim naprawiał złotnik - Malkiasz aż do domu niewolników świątynnych i handlarzy naprzeciw Bramy Wartowni i aż do Tarasu Narożnego.
7.BRYTYJKAZa nim naprawiał Malkiasz z bractwa złotników aż do domu niewolników świątynnych i kupców naprzeciw Bramy Strażniczej i aż do Narożnego Balkonu.
8.POZNAŃSKAZa nim naprawiał Malkija z cechu złotników, aż do domu niewolników Świątyni i kupców, naprzeciw bramy Straży aż do narożnego Tarasu Górnego.
9.WARSZ.PRASKADalej pracował złotnik Malkiasz, naprawiając fragment muru aż do pomieszczeń dla sług świątyni i domu kupców, naprzeciw Wieży Strażników i aż do Pałacu Narożnego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Za nim, do domu Netynejczyków i kupców, naprzeciw bramy Mifkad – aż do górnej, narożnej komnaty, naprawiał Malkijasz, syn złotnika.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZa nim naprawiał Malkiasz z bractwa złotników aż do domu niewolników świątynnych i kupców, naprzeciw Bramy Strażniczej i aż do Tarasu Narożnego.