« Nehe 3:6 Księga Nehemiasza 3:7 Nehe 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA podle jich działali Melchyjasz Gabaonicski a Jadon Meranachycski, męże z Gabaon a z Mafa, jeż było miasto wojewody w tej włości za potokiem.
2.WUJEK.1923A podle nich budowali Meltyas Gabaończyk i Jadon Meronathczyk, mężowie z Gabaon i Maspha za książę, które było w krainie za rzeką.
3.GDAŃSKA.1881A podle nich poprawiał Melatyjasz Gabaonitczyk, Jadon Meronitczyk, mężowie z Gabaon i z Masfa, aż do stolicy książęcej, z tej strony rzeki.
4.GDAŃSKA.2017Obok nich naprawiali Melatiasz Gibeonita, Jadon Meronotyta oraz mężczyźni z Gibeonu i Mispy aż do tronu namiestnika z tej strony rzeki.
5.KRUSZYŃSKIZ ich boku naprawiał Metatiasz Gibeończyk, oraz Jadon z Meronu; ludzie z Gibeonu i Micpy obok trybunału wielkorządcy za rzeką;
6.TYSIĄCL.WYD5A obok naprawiał Gibeonita Melatiasz i Meronotyta Jadon oraz mieszkańcy Gibeonu i Mispa - przy siedzibie namiestnika Transeufratei.
7.BRYTYJKAObok nich naprawiał Melatiasz Gibeończyk, i Jadon Meronotyta oraz mieszkańcy Gibeonu i Mispy, podlegli namiestnikowi Zarzecza.
8.POZNAŃSKAObok nich naprawiali Melatja z Gibeonu i Jadon z Meronot, jak również mężowie z Gibeonu i Micpa przy stolicy sędziowskiej wielkorządcy Syrii.
9.WARSZ.PRASKAObok nich naprawy prowadzili Gibeonita Melatiasz oraz Meronotyta Jadon; mieszkańcy zaś Gibeonu i Mispa – pracowali przy odbudowie siedziby zarządcy kraju leżącego poza Rzeką.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A obok nich naprawiał Melatiasz Gibeonita, Jadon Meronotyta, mężowie z Gibeon, Micpa, rządzeni autorytetem tej strony rzeki.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITObok nich naprawiał Melatiasz Gibeończyk i Jadon Meronotyta, mieszkańcy Gibeonu i Mispy, siedziby namiestnika obszarów za Eufratem.