« Łuk 5:17 Ewangelia Łukasza 5:18 Łuk 5:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oto mężowie niosiący na łożu człowieka który był rozsłabiony, i szukali go wnieść i położyć przed nim.
2.WUJEK.1923A oto mężowie niosący na łóżku człowieka, który był ruszony powietrzem, i szukali go wnieść i postawić przed nim.
3.RAKOW.NTA oto mężowie noszący na łóżku człowieka który był zarażony Paraliżem, i szukali kędyby go wnieść, i położyć przed nim; a gdy nie nalazszy którędyby go wnieśli, dla tłumu,
4.GDAŃSKA.1881A oto mężowie nieśli na łożu człowieka powietrzem ruszonego, i szukali, jakoby go wnieść i postawić przed nim.
5.GDAŃSKA.2017A oto jacyś mężczyźni nieśli na posłaniu sparaliżowanego. Szukali sposobu, jak go wnieść i położyć przed nim.
6.SZCZEPAŃSKIA oto ludzie przynieśli na łożu człowieka, paraliżem tkniętego, i usiłowali wnieść go i złożyć przed Jezusem.
7.BIESZK.ŁUK.1931A oto naraz kilku ludzi przyniosło na łożu człowieka, dotkniętego paraliżem. Starali się wnieść go do domu i złożyć przed Jezusem.
8.GRZYM1936Wtem jacyś ludzie przynieśli na łożu paralityka i chcieli go wnieść i położyć przed nim.
9.DĄBR.WUL.1973I oto mężowie przynieśli na łożu człowieka tkniętego paraliżem. I usiłowali go wnieść, i złożyć przed nim.
10.DĄBR.GR.1961I oto ludzie niosą na łożu człowieka tkniętego paraliżem. I usiłowali go wnieść i złożyć przed nim.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim.
12.BRYTYJKAŻe oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego, i usiłowali wnieść go i położyć przed nim,
13.POZNAŃSKAW pewnej chwili mężczyźni, dźwigając na noszach sparaliżowanego, próbowali go wnieść i położyć przed Jezusem.
14.WARSZ.PRASKAA oto jacyś ludzie przynieśli na łóżku paralityka i zastanawiali się, jak by go wnieść i położyć przed Nim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.że oto przybyli mężowie, co nieśli na łożu człowieka, który był sparaliżowany. Więc szukali jak go wnieść oraz przed nim położyć,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI wtedy jacyś ludzie przynieśli na posłaniu sparaliżowanego. Chcieli go wnieść do środka i położyć przed Jezusem.
17.TOR.NOWE.PRZ.A oto, jacyś mężczyźni nieśli na posłaniu sparaliżowanego człowieka i szukali sposobu, by go wnieść i położyć przed Nim.