« Łuk 5:20 Ewangelia Łukasza 5:21 Łuk 5:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I poczęli rozmyślać księża i Faryzeuszowie mówiąc: Kto jest ten, który mówi bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy, chyba sam Bóg?
2.WUJEK.1923I poczęli myślić Doktorowie i Pharyzeuszowie, mówiąc: Któż jest ten, co mówi bluźnierstwa? któż może odpuścić grzechy, jedno sam Bóg?
3.RAKOW.NTI poczęli rozmyślać uczeni w Piśmie i Faryzeuszowie, mówiąc: Któż jest ten co mówi bluźnierzstwa? któż może odpuścić grzechy jedno sam tylko Bóg?
4.GDAŃSKA.1881Tedy poczęli myślić nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie, mówiąc: Któż to jest, co mówi bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy, tylko sam Bóg.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy uczeni w Piśmie i faryzeusze zaczęli się zastanawiać i mówić: Kim jest ten, który mówi bluźnierstwa? Któż może przebaczać grzechy oprócz samego Boga?
6.SZCZEPAŃSKIA uczeni i faryzeusze zaczęli myśleć, i mówić: Kimże On jest, iż bluźni? Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg?
7.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy uczeni i faryzeusze zaczęli mówić do siebie: „Cóż to za bluźnierca? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga”.
8.GRZYM1936Na to uczeni i faryzeusze pomyśleli sobie: Cóż to za człowiek, który bluźni? Kto może odpuścić grzechy, jeśli nie Bóg?
9.DĄBR.WUL.1973I poczęli myśleć uczeni i faryzeusze, i mówić: Kimże on jest, że bluźni? Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg?
10.DĄBR.GR.1961I poczęli zastanawiać się uczeni w Piśmie i faryzeusze, i mówić: Kimże on jest, ten bluźnierca? Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg?
11.TYSIĄCL.WYD5Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga?
12.BRYTYJKAWtedy uczeni w Piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: Któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie?
13.POZNAŃSKAA nauczyciele Pisma i faryzeusze zaczęli się zastanawiać: - Kimże jest ten bluźnierca? Czyż oprócz Boga może ktoś odpuszczać grzechy?
14.WARSZ.PRASKAWtedy uczeni i faryzeusze zaczęli szemrać między sobą mówiąc: Kimże On jest, że pozwala sobie na takie bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg tylko?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A uczeni w Piśmie i faryzeusze zaczęli rozważać, mówiąc: Któż jest ten, który mówi bluźnierstwa? Kto może odpuścić grzechy, jeśli nie sam Bóg?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy znawcy Prawa oraz faryzeusze zaczęli się zastanawiać: Kto to jest? On obraża Boga! Kto, jeśli nie sam Bóg, może przebaczać grzechy?
17.TOR.NOWE.PRZ.I zaczęli rozważać uczeni w Piśmie i faryzeusze, myśląc: Kim jest Ten, co mówi te bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg?