« Łuk 5:22 Ewangelia Łukasza 5:23 Łuk 5:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co jest łacniejszego rzec, odpuszczone są tobie grzechy twoje, albo rzec, wstań a chodź?
2.WUJEK.1923Cóż jest łacniejszego? rzec: Odpuszczają się tobie grzechy, czyli rzec: Wstań, a chódź?
3.RAKOW.NTCóż jest łatwiejszego? rzec: Odpuszczone są tobie grzechy twoje; czyli rzec: Wstań i chodź?
4.GDAŃSKA.1881Cóż jest łatwiejszego, rzec: Odpuszczone są tobie grzechy twoje, czyli rzec: Wstań a chodź?
5.GDAŃSKA.2017Cóż jest łatwiej powiedzieć: Przebaczone ci są twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź?
6.SZCZEPAŃSKICo jest łatwiej? powiedzieć: »Odpuszczone ci są grzechy <twoje>« - czy też powiedzieć: »Wstań i chodź swobodnie«?
7.BIESZK.ŁUK.1931Co jest łatwiej – powiedzieć: odpuszczone ci są grzechy twoje – czy też powiedzieć: wstań a chodź?
8.GRZYM1936Cóż jest łatwiej rzec: Odpuszczają ci się grzechy, czy też: Wstań i chodź?
9.DĄBR.WUL.1973Cóż jest łatwiej rzec: Odpuszczają się tobie grzechy, czy też: Wstań i chodź.
10.DĄBR.GR.1961Co łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się grzechy twoje, czy też: wstań i chodź?
11.TYSIĄCL.WYD5Cóż jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź?
12.BRYTYJKACo jest łatwiej, rzec: Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec: Wstań i chodź?
13.POZNAŃSKACóż jest łatwiej powiedzieć: Twoje grzechy są odpuszczone, czy: Wstań i chodź?
14.WARSZ.PRASKACo jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się grzechy twoje czy: Wstań i chodź?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co jest łatwiejsze powiedzieć: Odpuszczone ci są twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCo jest łatwiejsze? Powiedzieć: Przebaczone są ci grzechy, czy: Wstań i zacznij chodzić?
17.TOR.NOWE.PRZ.Co łatwiej jest powiedzieć: Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź?