« Łuk 5:24 Ewangelia Łukasza 5:25 Łuk 5:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wnet wstawszy przed nimi, wziąwszy na czem leżał, poszedł do domu swego sławiąc Boga.
2.WUJEK.1923A natychmiast wstawszy przed nimi, wziął łoże, na którem leżał, i szedł do domu swego wielbiąc Boga. I zdumienie zjęło wszystkich, i wielbili Boga.
3.RAKOW.NTI natychmiast wstawszy przed nimi, wziąwszy to na czym leżał, odszedł do domu swego sławiąc Boga.
4.GDAŃSKA.1881A on zarazem wstawszy przed nimi, wziąwszy na się to, na czem leżał, szedł do domu swego, wielbiąc Boga.
5.GDAŃSKA.2017A on natychmiast wstał na ich oczach, wziął to, na czym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga.
6.SZCZEPAŃSKIA on natychmiast powstał w ich oczach, i wziąwszy {łoże}, na którem leżał, odszedł do domu swego, wielbiąc Boga.
7.BIESZK.ŁUK.1931A tenże natychmiast wstał w ich oczach, wziął łoże, na którem leżał, i odszedł do domu swego, wielbiąc Boga.
8.GRZYM1936A ten wstał w ich obecności, wziął łóżko, na którem leżał i poszedł do domu, chwaląc Boga.
9.DĄBR.WUL.1973A natychmiast powstawszy wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i odszedł do domu swego, wielbiąc Boga.
10.DĄBR.GR.1961A natychmiast powstawszy wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i odszedł do domu swego, wielbiąc Boga.
11.TYSIĄCL.WYD5I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga.
12.BRYTYJKAI zaraz wstał przed nimi, podniósł to, na czym leżał, i odszedł do domu swego, chwaląc Boga.
13.POZNAŃSKAI zaraz na ich oczach wstał, wziął nosze, na których leżał, i poszedł do domu, chwaląc Boga.
14.WARSZ.PRASKAI natychmiast zerwał się na oczach ich, wziął nosze, na których leżał, i poszedł do domu wielbiąc Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc przed nimi od razu wstał, zabrał to, na czym leżał i odszedł do swojego domu, chwaląc Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI chory natychmiast wstał - widzieli to wszyscy - podniósł to, na czym leżał, i chwaląc Boga, odszedł do swego domu.
17.TOR.NOWE.PRZ.I natychmiast wstał przed nimi, wziął to, na czym leżał, i poszedł do swojego domu, chwaląc Boga.