« Łuk 5:25 Ewangelia Łukasza 5:26 Łuk 5:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zdumienie wzięło wszech, i sławili Boga. I napełnili się bojaźni mówiąc: iż widzieliśmy niepodobieństwa dzisia.
2.WUJEK.1923I napełnili się bojaźni, mówiąc: Żeśmy dziś dziwy widzieli.
3.RAKOW.NTI zapamiętanie zięło wszytkie, i chwalili Boga; i napełnieni byli bojaźni, mówiąc: Żeśmy dziś widzieli niedomniemane rzeczy.
4.GDAŃSKA.1881I zdumieli się wszyscy, i chwalili Boga, i napełnieni byli bojaźnią, mówiąc: Widzieliśmy dziś dziwne rzeczy.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy wszyscy się zdumieli, chwalili Boga i pełni lęku mówili: Widzieliśmy dziś dziwne rzeczy.
6.SZCZEPAŃSKIZdumienie tedy ogarnęło wszystkich i wielbili Boga; a zdjęci bojaźnią mówili: Dzisiaj widzieliśmy dziwy!
7.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy ogarnęło wszystkich zdumienie. Wielbili Boga i pełni bojaźni wyznawali: „Niesłychane dziś widzieliśmy rzeczy”.
8.GRZYM1936A zdumienie ogarnęło wszystkich tak, iż wielbili Boga, i strachem zdjęci mówili: Dziwneśmy sprawy dzisiaj widzieli.
9.DĄBR.WUL.1973I zdumienie ogarnęło wszystkich, i wielbili Boga. I napełnieni bojaźnią, mówili: Widzieliśmy dzisiaj rzeczy podziw budzące.
10.DĄBR.GR.1961I zdumienie ogarnęło wszystkich, i wielbili Boga. I napełnieni bojaźnią, mówili: Widzieliśmy dzisiaj rzeczy niebywałe.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj.
12.BRYTYJKAI zdumienie ogarnęło wszystkich, i chwalili Boga, i byli pełni lęku, mówiąc: Niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj.
13.POZNAŃSKAA wszystkich ogarnęło zdumienie i chwalili Boga, i pełni bojaźni mówili: - Widzieliśmy dziś rzeczy niezwykłe!
14.WARSZ.PRASKAA wszystkich ogarnęło zdumienie i wysławiali Boga, i mówili przerażeni: Widzieliśmy dziś rzeczy niezwykłe.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wszystkich ogarnęło zdumienie oraz chwalili Boga. Zostali też napełnieni strachem, mówiąc: Dzisiaj zobaczyliśmy niewiarygodne rzeczy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy wszyscy wpadli w uniesienie, zaczęli chwalić Boga i przejęci lękiem mówić: Dziś zobaczyliśmy coś, co wykracza poza ludzkie pojęcie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy uniesienie ogarnęło wszystkich i chwalili Boga, i byli wypełnieni bojaźnią, mówiąc: Widzieliśmy dziś niezwykłe rzeczy.