« Łuk 5:7 Ewangelia Łukasza 5:8 Łuk 5:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ujrzawszy Symon Piotr, przypadł do kolan Jesusowych mówiąc: Wynidzi ode mnię, iż mąż grzeszny jestem panie.
2.WUJEK.1923Co widząc Symon Piotr, upadł u kolan Jezusowych, mówiąc: Wynidź odemnie; bom jest człowiek grzeszny, Panie!
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy Symon Piotr, przypadł do kolan Jezusowych mówiąc: Wynidź odemnie; iż człowiek grzeszny jestem, Panie.
4.GDAŃSKA.1881Co widząc Szymon Piotr, przypadł do kolan Jezusowych, mówiąc: Wynijdź ode mnie; bom jest człowiek grzeszny, Panie!.
5.GDAŃSKA.2017Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa i powiedział: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem.
6.SZCZEPAŃSKIWidząc [to] Szymon Piotr, przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: Panie, wyjdź odemnie, bom człowiek grzeszny!
7.BIESZK.ŁUK.1931Widząc to Szymon Piotr, przypadł do kolan Jezusa i mówił: „Panie, odejdź ode mnie, bom jest człowiek grzeszny”.
8.GRZYM1936Co widząc Szymon Piotr, rzucił się do stóp Jezusa, wołając: Panie, odejdź ode mnie, bom jest człowiek grzeszny.
9.DĄBR.WUL.1973Widząc to Szymon Piotr padł do kolan Jezusowych mówiąc: Wynijdź ode mnie, Panie, bom człowiek grzeszny.
10.DĄBR.GR.1961Ujrzawszy to Szymon Piotr, padł do kolan Jezusowych mówiąc: Odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny.
11.TYSIĄCL.WYD5Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny.
12.BRYTYJKAWidząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: Odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny.
13.POZNAŃSKAWidząc to Szymon-Piotr upadł do nóg Jezusa i powiedział: - Odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny.
14.WARSZ.PRASKAWidząc to Szymon Piotr upadł Jezusowi do kolan i powiedział: Panie, odejdź ode mnie, bo ja jestem grzesznym człowiekiem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Szymon Piotr, gdy to zobaczył, przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: Oddal się ode mnie, bo jestem grzesznym mężczyzną, Panie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa ten widok Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i powiedział: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem.
17.TOR.NOWE.PRZ.A widząc to Szymon Piotr, przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: Odejdź ode mnie Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem!